Участието на ВЕЦ в енергийния баланс на България за времето от първия ден на януари до тринадесетия ден на февруари намалява значително - с цели (минус) 32.04 % до обем от 550 192 MWh (минус 29.01 % преди седмица, минус 24.71 % преди две седмици). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. ВЕЦ са участвали с обем от 809 613 MWh. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 13 февруари 2022 г. спрямо същия период на 2021 г.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от първия ден на януари до тринадесетия ден на февруари тази година нараства с 11.23 % до обем от порядъка от 190 751 MWh (плюс 17.85 % преди седмица, плюс 22.53 % преди две седмици). Година по-рано, през аналогичния период ВЕИ са участвали в преносната система с обем от 171 490 MWh. Положителните данни са в резултат на по-доброто участие на вятърните (плюс 5.45 %) и фотоволтаични (плюс 41.35 %) централи, а също и на биомасата (плюс 4.53 %). Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа от началото на годината се увеличава със съществените 20.00 % и достига до обем от 258 286 MWh (плюс 25.21 % преди седмица). За същото време през предходната 2021 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 215 234 MWh. По-добрите резултати се дължат на участието вятърните (плюс 20.15 %) и фотоволтаични (плюс 30.94 %) централи, въпреки отрицателните данни по отношение на биомасата (минус 20.59 %).

За отчетния период участието на базовите централи нараства с 35.41 %, или до 6 294 405 MWh (34.06 % отчетени преди седмица). През посочените дни на предходната година делът на базовите централи е бил в обем от 4 648 576 MWh.

Като цяло производството на електроенергия от първия ден на януари до тринадесетия ден на месец февруари се повишава с 24.79 % до обем от 7 293 634 MWh (плюс 24.62 % отчетени преди седмица за сравняван период до шестия ден на февруари). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. производството на електроенергия е било в обем от 5 844 913 MWh.

За отчетния период потреблението нараства с 5.35 % и достига до обем от порядъка на 5 697 633 MWh (плюс 5.25 % преди седмица за периода до 6 февруари). Година по-рано, за същия период потреблението на електроенергия е възлизало на 5 408 035 MWh.3e-news.net