Румъния планира постепенно да прекрати работата на въглищните си мини до 2032 г. Това става ясно от изпратения в ЕС Национален План за възстановяване и устойчивост на северната ни съседка. Информацията не е официално съобщена от румънски власти към момента.

От документа става ясно, че Румъния се ангажира постепенно да спре работата и на въглищните си централи. Пакетът за преговори по Националния План за възстановяване и устойчивост включва план за започване разчистването на "голяма част" от въглищните мини до 2030 г. и спиране на производството на изкопаеми горива в рамките на две години след това, съобщава hotnews.ro.

Този ход е част от насърчаването на възобновяемата енергия и свързаните с това реформи с временен бюджет от 1,8 милиарда евро. Той е включен в придружителен документ и е планиран да бъде въведен през 2023 г.

Румъния заяви, че ще въведе водородна стратегия и ще премахне регулаторните препятствия за този вид енергиен източник, заедно с постепенното заместване на конвенционалния капацитет за производство на електроенергия. Един от основните етапи е постигането на дял на възобновяема енергия от 34% в потреблението до 2030 г.

В раздела за декарбонизация на транспортната система правителството в Букурещ заяви, че ще въведе еко данъци, ще обезкуражава регистрацията на автомобили на възраст над 15 години и ще засили схемите за бракуване на замърсяващи превозни средства. Ще бъдат въведени и данъчни стимули за автомобили с нулеви емисии.

Само 660 МW въглищни ТЕЦ през 2027 година

Трябва да се отбележи, че планът за преструктуриране на въгледобивната компания и оператора на енергийния комплекс Oltenia - CE Oltenia разкри, че капацитетът за производство на електроенергия ще бъде намален с 82% до 660 MW през 2027 г. Тогава само два блока ще са останали работещи и те ще бъдат в ТЕЦ Ровинари.

Предвидено бе в енергийния комплекс да бъдат инсталирани нови 600 MW мощност, но тази идея пропадна, а министърът на енергетиката Вирджил Попеску заяви, че Румъния вече няма да строи топлоелектрически централи, работещи с въглища. В момента в страната работят три такива термични централи, които не се управляват от CE Oltenia и все още няма планове за тяхното затваряне.

3e-news.net