Участието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа се увеличава с 26,21 процента за периода 1 януари 2022 г. - 6 ноември 2022 г. спрямо същия период на миналата година. Това показват данните от последната оперативна справка за енергийния баланс в страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), публикувани на страницата на оператора. Освен това участието на ВЕИ в разпределителната мрежа се е увеличило с 16,17 на сто.

Производството на електроенергия в България се е повишило с 8,57 процента за разглеждания период. От началото на годината до 6 ноември е отчетено производство на електроенергия в обем на 42 463 360 мегаватчаса, докато за аналогичния период на миналата година то е било 39 110 723 мегаватчаса.

Потреблението на ток в страната е намаляло с 1,57 на сто за посочения период. От началото на годината до 6 ноември са изразходени 31 826 947 мегаватчаса електроенергия, докато за същия период на 2021 г. потреблението е било 32 335 310 мегаватчаса.

Данните сочат, че за периода 1 януари - 6 ноември 2022 г. спрямо 1 януари - 6 ноември миналата година салдото (износ-внос) се е повишило с 56,99 процента. Статистиката на ЕСО обаче показва, че този показател регулярно спада, като в първата половина на година регулярно беше над 100 процента.

Участието на базовите централи от началото на годината до 6 ноември на годишна основа се е увеличило с 12,27 на сто, изчисляват от оператора. През този период от базови централи са произведени 35 794 396 мегаватчаса електроенергия, докато година по-рано в същия период електрическата енергия от тях е била 31 882 694 мегаватчаса.

Продължава да се наблюдава спад на електроенергията, произведена от ВЕЦ - този път с 25 процента за периода 1 януари - 6 ноември 2022 г. спрямо 1 януари - 6 ноември 2021 г., сочи още справката на ЕСО.