Турция е изпреварила Германия и Полша и е станала най-големият производител на електроенергия от въглища в Европа през юни. За първата половина на 2023 г. страната за пръв път е произвела също така повече енергия от въглища от Полша, превръщайки се във втория най-голям потребител в Европа след Германия, става ясно от публикация на Ройтерс.

Според Ember производството на електроенергия от въглища в Турция през първата половина на годината е достигнало най-високо ниво за първото полугодие от 2018 г. насам. Това контрастира с постоянния спад в производството на електроенергия от въглища в Германия, Полша и други европейски страни през последните години.

Емисиите от производството на електроенергия от въглища в Турция също са достигнали нов пик през първата половина на 2023 г. от 44 милиона тона въглероден диоксид и от други газове.

Това надхвърля нивото на Полша от 39 милиона тона за същия период и превръща Турция в основния източник на замърсяване от производство на енергия от въглища в Южна Европа. При това положение страната може скоро да изпревари Източна Европа и да се превърне в основен център на промишлени емисии в региона.

Силният ръст на производството на електроенергия от въглища в Турция е в съответствие с производствените мощности на страната, които през деветте от последните десет години към края на 2022 г. са се увеличили до 20,49 ГВт.

От 2018 г. инсталираните мощности на турските въглищни електроцентрали са нараснали с повече от 9% при спад с над 15% в Германия, 20% в Италия, 44% в Румъния и 14% в Чехия за същия период. Дори Полша, която е по-зависима от въглищата в сравнение с други европейски икономики, е постигнала умерено намаляване на мощностите от 2018 г.

Турция също така, според публикацията е избрала и необичаен път, увеличавайки дела на въглищата в своя електроенергиен микс до почти 36% през първата половина на 2023 г., в сравнение с почти повсеместния спад в други страни от Европа.

По-малко газ, повече въглища

Въпреки че, както изглежда Турция сама е увеличила потреблението си на въглища, тя постига и важен напредък при развитието на екологично чиста енергия през последните години, включително чрез нарастване с над 80% на производството на енергия от вятърни и слънчеви източници В действителност от 2018 г. производството на електроенергия в Турция от всички зелени източници се е увеличило с 40%, докато производството на енергия от изкопаеми горива е намаляло с повече от 8% за същия период.

Спадът при производството от изкопаеми горива обаче е в резултат основно на пониженото производство на енергия от природен газ. От 2018 г. до 2022 г. то е намаляло с 18% и до голяма степен се дължи на рязкото увеличение на световните цени на газа през този период и прекъсванията на доставките след войната в Украйна.

От своя страна, както се посочва в публикацията, това е накарало и турските служби да променят структурата на производствени мощности чрез намаляване на дела на природния газ от 37% през 2017 г. на 23% през миналата 2022 г.

За да бъдат компенсирани загубите от производството на електроенергия от газ в базов режим турските комунални служби са увеличили използването на въглища, чийто дял в производствения микс надхвърля 34% през 2022 г., в сравнение с около 32% през 2017 г.

През юни делът на въглищата достига почти 37%, тъй като Турция е увеличила производството на въглища, за да компенсира спада на производството на газ до най-ниското му ниво от средата на 2020 г., когато по-голямата част от световната икономика фактически спря поради COVID-19.

Делът на въглищата може да нарасне допълнително, тъй като общото търсене на електроенергия се покачва поради продължителната гореща вълна, която предизвика скок в търсенето на енергоемки климатици в южната и западната част на страната.

Използването на слънцето и вятъра

По-нататъшното увеличаване на производството на електроенергия от въглища, от своя страна, може да доведе до факта, че в близко бъдеще Турция ще изпревари още повече Полша по производствени мощности и може в допълнение и да намали разликата с Германия, най-големият потребител на въглища в Европа.

Въпреки това, в дългосрочен план, според Enerdata, Турция има за цел да увеличи своя капацитет за слънчева енергия пет пъти, а от вятърна - три пъти до 2035 г. в стремежа си да декарбонизира вътрешния енергиен сектор и да увеличи енергийната независимост на страната.

Това, както се посочва в публикацията, трябва да намали динамиката на използване на въглищата в енергийната система на Турция и може да доведе страната до това да бъде един от основнит й потребители в Европа, но само за кратък период от време.