"Българската енергетика е силно зависима от въглищните централи. Решението за тяхното закриване крие риск за българската енергийна сигурност и независимост.", заяви инж. Чавдар Стойнев, директор на "Топлофикация Перник". По думите му предизвикателствата в енергетиката, които се изостриха от войната в Украйна, показаха необходимостта от запазване на "гръбнака" на енергийната система, а именно въглищните централи. Той посочи, че България от износител на електроенергия, ще се превърне във вносител като накрая цената ще се плати от крайните потребители и бизнеса.

Изпълнителният директор на "Топлофикация Перник" категорично заяви, че екипът на предприятието изразяват своето несъгласие с поетия политически ангажимент да бъдат закрити 80% от въглищните централи у нас. В условията на икономическа и енергийна криза българските политици не трябва да позволят да се върви към затваряне на работещи предприятия и към закриване на работни места.

"Затварянето на въглищните централи в България ще отнеме прехраната на хиляди заети в енергийния сектор.", подчерта инж. Стойнев. Според статистиката при евентуално закриване на дружествата ще бъдат освободени около 8 хил. работни места от въгледобивната промишленост, както още 40 хил. служители от свързани с индустрията. Той беше категоричен, че докато не бъде създадена алтернатива на въглищните централи в страната, предприятията трябва да продължат да работят.

Директорът на "Топлофикация Перник" настоява българските политици да вземат държавническа позиция, която ще е в интерес на бъдещето на България за запазване на десетките хиляди работни места и предприятията, гарантиращи енергийната независимост и сигурност на страната ни. "Българските граждани, заетите в сектора и бизнесът имат нужда от спокойствие особено по време на икономическата и енергийна криза, в която се намираме. ", категоричен беше инж. Стойнев.

"Имаме готовност за ефективни протестни действия, ако не бъдат преразгледани така поетите ангажименти.", подчерта инж. Стойнев.

Директорът на "Топлофикация Перник" беше категоричен, че нито един сектор не трябва да бъде ощетен по време на Зеления преход.

Изпълнителният директор на "Топлофикация Перник" заяви, че две години екипът на дружеството работи усърдно за поетапното преминаване на производство на енергия от природен газ. "Инвестирахме в газови когенератори, които ще ни позволят съвсем скоро да намалим чувствително количеството въглища. Проектът е почти завършен. Имаме намерение да купим и още газови когенератори, за да подобрим екологията на предприятието. Само преди няколко месеца обявихме инвестиционното предложение за производство на топлинна енергия и от биогаз. Това са само част от всички наши зелени проекти, с които целим да отговорим на високите европейски изисквания.", заяви инж. Стойнев.

Той подчерта, че ще продължават да работят за устойчивото развитие и модернизацията на "Топлофикация Перник" и се надява едно необмислено политическо решение да не попречи на плановете на цялостна енергийна трансформация както на дружеството, така и на българската енергетика.