Въпреки новината за намалението на цената на природния газ за октомври, бизнесът все още изпитва затруднения, тъй като цената от 250 лв. за MWh е далеч над стойностите от миналата година, когато синьото гориво, продавано от Булгаргаз, беше едва 27 лв. за MWh.

Едни от най-големите консуматори на природен газ са топлофикациите, за които това е основното гориво за производство на топлинна и електрическа енергия. Има и производители на енергия, които са инвестирали милиони в преминаване от въглища към природен газ в опит за достигане до целите на ЕС за подобряване на въздействието върху околната среда чрез намаляване на карбоновите емисии от производството. Пример за предприятие, което работи по завършването на инвестиция за милиони за частична замяна на въглищата с природен газ, е Топлофикация Перник.

"Доказано е, че изпусканите въглеродни емисии при производството на енергия от природен газ са с 30% по-малко в сравнение с отделяните при производството от въглища. Преди години, когато взехме решението за частично преминаване на природен газ, цените му бяха значително по-ниски от цените на въглищата. Реално подобряването на въздействието върху околната среда и ниската цена на природния газ бяха в основата да го изберем по пътя на декарбонизация на производството в Топлофикация Перник", обясни инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на дружеството.

Преди 3 години, когато Топлофикация Перник взима решение за инвестиция в съоръжения, произвеждащи енергия от природен газ, кубичен метър от синьото гориво се е търгувал на цени между 30 и 40 лева. Докато през този септември цената му счупи рекорд, достигайки 353 лева.

"Не сме си и представяли, че подобен сценарий с цените на синьото гориво дори е възможен, но никой не беше си помислял, че в модерни времена може да се появи и пандемия, която да подчини целия свят, така че няма как да сме подготвени за всякакви по вид събития", коментира инж. Чавдар Стойнев.

Директорът на една от важните въглищни топлофикации в страната сподели безпокойството си по повод високите цени на синьото гориво, но заяви, че на този етап от дружеството не планират да стопират инвестициите в частично заместване на въглищата с природен газ. Напротив, до няколко месеца първите три когенератора ще влязат в експлоатация, а по план съвсем скоро ще започне инсталирането на още два.

"Надявам се, че ще се справим, въпреки факта, че пазарът върви срещу нас! С целеустременост и упоритост ще трансформираме Топлофикация Перник и ще превърнем дружеството в еталон за екологичо производство на енергия", категоричен е инж. Чавдар Стойнев.