Дори и при пълна либерализация на пазара на електроенергия, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще продължи да определя регулираната цена за енергийно бедните потребители. Това каза председателят на КЕВР Иван Иванов по време на Националната научно-практическа конференция "Енергийният преход в България - анализи и перспективи", която се провежда в Националния дом на науката и техниката днес, предаде БТА. По думите му КЕВР ще бъде органът, който ще определя тяхната социална тарифа.

Когато се говори за мерки по отношение на "енергийно бедни потребители", те са в два сегмента - финансови и нефинансови. Финансовата мярка е една-единствена и тя е приета със съгласието на Европейската комисия (ЕК). Тарифата трябва да бъде 70 процента от реалната стойност на електроенергията, заплащана от останалите потребители, т.е. да се постигне намаление с 30 на сто. Според Иванов това трябва да бъде временна мярка - в рамките на 5 години. Освен това тази мярка е ограничена по стойност до 100 киловатчаса месечно на домакинство, което ползва услугите на централно топлоснабдяване или природен газ за подгряване на вода за битови нужди и 150 киловатчаса за месец за домакинство, ползващо електрически бойлер за топла вода. Това са ниски стойности, но се касае за подпомагане на тези домакинства, а не изцяло за плащане на потребяваната от тях електрическа енергия.

ЕС ще даде съгласие за пълна либерализация на пазара тогава, когато въпросът за "енергийно уязвимите потребители" намери своето решение, изтъкна Иванов.

Критериите за "енергийно уязвими потребители" са три: по доход, по възраст и по здравословни причини.

Първата категория са лицата, изпаднали в енергийна бедност по доход. Основната концепция за дефиниране на енергийната бедност би трябвало да бъде - от дохода на домакинството да се извадят разходите за енергия, необходима за постигане на температура от 20 градуса в дома. Ако оставащият разполагаем доход на човек е под линията на бедност - 413 лв. (504 лв. от 2023 г.), домакинството е енергийно бедно. КЕВР ще определя тяхната социална тарифа.

За уязвими потребители по здравословни причини важи забраната за спиране на електроенергията, захранваща животоподдържаща апаратура.

За уязвими потребители по възраст - това са лица над 70-годишна възраст, живеещи сами, трудноподвижни, с 90 на сто намалена работоспособност, с пенсия до линията на бедност. При тях е необходимо отсрочване на спирането на електроснабдяването през зимния период за 30 дни след крайната дата за заплащане.

Понастоящем КЕВР определя регулирани цени за всички битови потребители. Съгласно Закона за енергетиката цените трябва да останат регулирани до края на 2025 г. При подготовката на Плана за възстановяване и устойчивост, който беше внесен в Европейската комисия от последното редовно правителство на Кирил Петков, бяха заложени срокове и цели, които са непостижими, добави Иванов. Той даде пример, че до края на 2022 г. трябва да бъде премахната фигурата на "обществен доставчик" и крайните снабдители трябва да купуват електрическата енергия за крайните потребители от енергийната борса. Това би довело до неблагоприятни резултати, смята председателят на КЕВР. Поради това преди месец настоящото Народно събрание прие решение, че регулираните цени за бита остават до края на 2025 г.

Дори след пълната либерализация на пазара на електроенергия, КЕВР ще продължи да определя цената на мрежовите услуги, обърна внимание председателят на регулатора Иван Иванов.