Развитието на европейските цени на електроенергията и газа в домакинствата през месец февруари 2022 г. представя в поредното си проучване VaasaETT и двама водещи европейски органи на енергийния пазар Energie-Control Аustria и унгарският орган за регулиране на енергетиката и комуналните услуги (MEKH).

Проучването на цените на електроенергията и газа в жилищните сгради, обхваща 33 европейски държави. Включва, както всяка държава-членка на ЕС, така и членовете на Европейската енергийна общност. В новото изследване вече обхваща и Великобритания, Норвегия и Швейцария.

В новото изследване се отчита тенденцията за екстремните цени през втората половина на 2021 г. Индексът, по който се изследват цените на електроенергията, както отбелязват авторите на изследването е на рекордно високо ниво. Ръст се отчита и при индекса на цените на природния газ.

При разглеждане на средните стойности на цените на крайния потребител, както на електроенергията, така и на газа, се наблюдават следните промени: в сравнине с февруари 2021 г., сметките за ток във всички столици на ЕС са се увеличи с 29%, а сметките за газ са нараснали с невероятните 64%.

3e-news.net

В зависимост от това къде живее в Европа даден потребител, цената, която плаща, може да варира в съотношение 5,4. Ако се включи Киев, цената варира в съотношение 8,1. Берлин и Лондон са най-скъпите градове за домакинствата в Европа, следвани от Копенхаген, Брюксел, Берлин и Рим.

Най-евтино плащат жителите на Киев, следвани от жителите на Белград, Будапеща и Подгорица. В номинално изражение цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са по-ниски от средната. Прага и Букурещ са единствените столици сред страните от ЦИЕ, където цената на тока е над средната за Европа.

В изследването се посочват и конкретните и по-важни стъпки, предприети от отделните правителства в Европа за намаляване на сметките за газ. През февруари гръцкото правителство субсидира сметките за газ с 20 евро за MWh за всички домакинства, независимо от нивото на потребление или други критерии. Във Франция замразиха цената на газа подлежаща на регулиране и я удължиха до края на 2025 г. В България има замразени цени на тока и газ до края на март 2022 г. Румънското правителство ограничи цената на газа, така че нито един потребител да не плаща за газ над 0.31 lei/kWh независимо от потреблението, пишат авторите на изследването. Като пример за това, което се случва на пазара обаче те посочват че втори по големина спад през този месец на пазара на газ с 23% се отчита за берлинското синьо гориво. Това понижение се случва след скок със 133 % през януари. Следователно цената остава със 182 % по-висока от февруари 2021 г., стигат до извода експертите.

Като цяло резултатите показват, че пазарните сили представляват само около половината от цената на крайния потребител и за електроенергията, и за газ, докато националните фискални и регулаторни елементи са отговорни за другата половина чрез тарифите за разпределение, енергийните данъци и ДДС. На местата, където енергийната компонента е по-ниска се стимулира клиентите да търсят по-конкурентни оферти.