Страните членки на ЕС са произвели през 2022 г. повече електричество посредством вятърни и соларни централи, отколкото чрез газ, сочи доклад на енергийния мозъчен тръст "Ембър" (Ember), цитиран от ДПА и БТА.

Генерираното от вятър и слънце електричество възлиза на 22 на сто от общия обем, следвано от това от газ (20 на сто) и от въглища (16 на сто). "Европа успя да избегне най-лошото в рамките на енергийната криза", казва Дейв Джоунс от "Ембър" в прессъобщение.

Ръстът на добива на електричество от соларни и вятърни централи е компенсирал спада на производството от ядрени и водноелектрически, които въпреки това си остават водещи на Стария континент с общ капацитет от 32 на сто през 2022 г.

Германия е водеща при производството на ток от слънце и вятър със съответно 59 тераватчаса и 126 тераватчаса, следвана от Испания със съответно 33 и 62 тераватчаса.

За 2023 г. "Ембър" прогнозира ръст на производството на електричество от ядрени и водноелектрически централи и спад на добива от газови и въглищни, тъй като ЕС продължава да набляга върху развитието на възобновяемите енергийни източници.

"Енергийната криза без съмнение ускори зеления преход в Европа и това ще стане още по-видно през 2023 г.", казва Джоунс.

Вчера правителството на Германия стартира "ускорител за проекти за вятърна енергия, какъвто не сме виждали досега", по думите на икономическия министър Роберт Хабек, член на партия "Съюз 90/Зелени".

Строежът на вятърни електроцентрали и съпътстващата ги инфраструктура ще става значително по-бързо.

Най-общо казано, новите разпоредби означават, че ако вече има стратегическа екологична оценка (СЕО), обхващаща зона, определена за вятърна енергия или електропроводи, оценката на въздействието върху околната среда и оценката за опазване на видовете могат да бъдат пропуснати в процедурата за одобрение на отделните вятърни турбини.

За да защитят дивите животни, които потенциално могат да бъдат застрашени от инсталациите, съответните органи трябва да гарантират, че компаниите оператори предприемат "подходящи и пропорционални мерки за избягване и смекчаване" на негативното въздействие върху околната среда.

Предстои предложенията да бъдат гласувани в парламента.