Ако направим сравнение между 2020 и 2019 година, то производството на електроенергия е спаднало с почти 8%, което е рекорден за последните 10 години. Потреблението също е намаляло с около 2,5%, но най-силно впечатление прави салдото износ - внос, което бележи намаление от 41%, според данните на ЕСО. Това каза за 3е-news.net енергийният експерт Павлин Павлов.

Той уточни, че прогнозите на всички експерти са се оправдали. "Предвид огромното влияние на пандемията, нямаше как да наблюдаваме ръст в производството и потреблението", допълни експертът.

Според него, не само ограниченията при затварянето на икономиката направи цифрите такива. Основната причина за намаленото производство е, че българският ток става все по-малко атрактивен за чуждите пазари, поради тяхното обединяване. Например, цените на електрическата енергия на регионалните пазари са почти съпоставими. Подобна пазарна ситуация не е имало през последните 15 години.

В резултат на драстичните ограничителни мерки заради пандемията, отразили се на икономическата дейност, през първото тримесечие на миналата година в някои държави в определени часове бяха регистрирани и отрицателни цени, припомни експертът.

Той очаква бъдещето и развитието на пазарите на електроенергия в Европа да остане под знака на пандемията. Кризата, която настъпи през 2020 година, бе изненадваща и неочаквана. Но изглежда, че тази ситуация няма да свърши скоро и призивът към човечеството да се научи да живее по-ограничено и по-дистанцирано става все по-реален, прогнозира Павлов. По неговите думи трябва да се намери път за възстановяване на икономиките, а с това и на връщане на предишните нива на търсенето и на цените на европейските електроенергийни пазари.

3е-news.net