Доброто образование и успешното професионално развитие са две от най-важните стъпки в живота на съвременните млади хора. Във времената, когато всичко е възможно, а изборът на практика неограничен, вземането на решение може да бъде сериозно предизвикателство.

За да улесни връзката между младите хора и професионалистите, Българската мрежа на глобалния договор на ООН вече осем години провежда едно от най-големите публични събития в сферата на кариерното ориентиране - "Базарa на професиите". Поради пандемията и тази година срещата се проведе онлайн, а не на живо, но това не намали ентусиазма на участниците. На 26 и 27 Ноември предизвикателството да представят пред младежите ключови професии приеха 15 компании. Сред тях и дългогодишния участник - ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3".

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ редовно участва в Базара на професиите

снимка: КонтурГлобал

Кариера в енергетиката и особено в производството на електроенергия в топлоцентрала, на пръв поглед не е сред най- предпочитаните. Сложна, отговорна и на моменти дори опасна. В "КонтурГлобал марица Изток 3", която ежегодно произвежда над 10% от електроенергията, необходима на българските потребители, обаче успяват не само да привлекат млади специалисти, но и да ги задържат в екипа си. Какво е предимството им на високо конкурентния пазар? Традициите и общността, разбира се.

За хората от региона на комплекса Марица Изток централите, произвеждащи средно 40% от енергията на страната ни, са символ на благоденствие и потенциал за бъдещо развитие. Десетки хиляди свързват препитанието и благосъстоянието на семействата си именно с трите големи електроцентрали в комплекса. ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" е собственост на чуждестранен инвеститор с глобално присъствие и модерно ноу-хау. Централата е модернизирана, отговаря на най-високите екологични изисквания на ЕС и работата в нея е отлична кариерна възможност за квалифицираните инженери от региона.

Генади Джамбов на работното си място

снимка: КонтурГлобал

Един от тях е Генади Джамбов, оператор "Външни съоръжения на енергоблок" в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3". В централата Генади стъпва за първи път още като дете - баща му, Райчо Джамбов, работи в Подстанцията на ТЕЦ-а. "Татко ме е водил много пъти на работното си място. Показваше ми мрежите, контролите. Питах го за какво са жиците, а той ми обясняваше. Сигурно съм бил 1-ви клас", разказва с усмивка Генади.

Райчо Джамбов е сред първите служители, назначени в централата след пускането в експлоатация на първия й енергоблок - в средата на 70-те години на 20 в. Две години след него в ТЕЦ-а започва работа и майката на Генади, Желязка. Тя е назначена в отдела по въглеснабдяване, също както и вуйчо му. На практика почти няма негов роднина, който да не е свързан с дейността на електроцентралата. "Баба ми и дядо ми са участвали в строителството на комплекса през 70-те години, вече три поколения от нашето семейство са неразривно свързани с централата", споделя Генади. Изборът на най-младия член на фамилията изглежда предопределен - след като завършва техническото си образование, преди 10 години Генади също започва работа там. Така семейство Джамбови е повече от 3 десетилетия плътно на своето работно място в енергийното сърце на страната.

Семейство Джамбови в централата – (от ляво на дясно) – Генади, Ралица и Райчо (2019 г.)

снимка: КонтурГлобал

Много от служителите в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" имат сходни житейски истории - бащи обучават синовете си в една смяна , братя се разминават на портала, съпрузи и съпруги споделят и работния си ден. Близо 500 души работят в централата, която е преминала значителни технологични промени през последните години. Инвестирани са над 1 милиард лева в модернизация на съществуващите съоръжения и изграждане на нови сероочистващи инсталации, които пречистват над 97% от серния диоксид, отделен при изгарянето на лигнитните въглища. Модерното лице на ТЕЦ-а налага и много високи стандарти за безопасност на работното място.

"Професията ни изправя ежедневно пред редица предизвикателства - сериозността на работата изисква перфекционизъм по отношение на мерките за безопасност. Следваме строги протоколи за сигурност, отговорност на всеки от нас е да не допускаме злополуки и до момента се справяме отлично. Политиката на работодателите ни в тази посока е много строга. Имаме сериозен ангажимент и към младите новопостъпили служители. Те са бъдещето на енергетиката и ние носим отговорност да ги обучим добре", споделя Генади Джамбов.

В месеците преди пандемията от Covid-19, в рамките на проекта "Гордея се с труда на моите родители" Генади посреща в централата баща си Райчо, за да му покаже какво се е случило с работното му място няколко десетилетия, след като той се е пенсионирал. Генади признава, че баща му е бил изключително развълнуван от видяното, от голямата разлика между днешния модерен ТЕЦ и този от черно-белите сн+имки, който си спомня. Тази повторна среща е приятелското намигване на съдбата към едно семейство, което половин век е обвързало своя житейски път с производството на електроенергия.

Дядо Райчо доведе и внучката си Ралица, 8-годишната тогава дъщеря на Генади. Гордите татко и дядо все още не знаят каква професионална реализация я очаква, но едва ли някой би бил изненадан, ако продължи фамилната традиция. Най-важното в момента остава чувството за мисия - електроенергията да бъде произведена и доставена - когато е нужна, сигурно, безопасно. Нещо, което поколенията енергетици са изучили до съвършенство.

 

* Съдържание на КонтурГлобал Марица Изток 3