Правителството определи стойностите, които служат за изчисляване на тавана на пазарните приходи на производителите на електроенергия. Мярката е свързана с облагането на свърхпечалбите на компаниите, реализирани заради повишените цени на енергията в Европа. Полученото над горните прагове ще постъпва във фонда за гарантиране на сигурност на електроенергийната система.

АЕЦ "Козлодуй" ще изчислява своя таван на пазарните приходи при 150 лв./МWh стойност на произведената електрическа енергия при 180 лева досега.

За производителите на електрическа енергия от кондензационни централи на въглища тази стойност е 300 лв. (от 350 лева), увеличена с умножената по 1.32 средномесечна цена на тон СО2 емисионни квоти за MWh.

За производителите на електрическа енергия от въглища с добавено гориво от биомаса, отпадъци, нефтопродукти или комбинация от тях - 300 лв., увеличена с умножената по 0.9 средномесечна цена на тон емисионни квоти СО2, за един MWh.

"Национална електрическа компания" ЕАД като производител на електрическа енергия от водноелектрически централи ще изчислява своя таван на пазарните приходи при 200 лв. за един MWh.

Производителите на електрическа енергия от ВЕИ без договор за компенсиране с премии ще определят своя таван на пазарните приходи при 300 лв./МWh стойност на произведената електрическа енергия (при 350 лева досега).

Над тези тавани производителите дължат вноски във фонд "Сигурност на електроенергийната система", чрез които се осигурява необходимият финансов ресурс за справяне с последиците от високите цени на енергията. Допълнителните такси бяха одобрени от Европейската комисия.