EDF Renewables започна да изгражда първия плаващ соларен парк във Франция - в община Лазер. Реализираният проект ще допринесе за постигането на целите за развитие на фотоволтаичната енергия, определени от френското правителство, съобщава специализираният сайт renews.biz.

Инвестицията се вписва в плана на EDF да превърне слънчевата енергия във водещ играч в енергийния сектор на Франция, с 30% пазарен дял до 2035 г. Плаващото слънчево съоръжение с мощност 20 MW, което ще бъде построено върху изкуствено езеро на ВЕЦ, ще заема площ от 24.5 хектара или около две трети от повърхността на водоема. Въвеждането в експлоатация е планирано за пролетта на 2022 г. Паркът ще генерира достатъчно електроенергия, за да покрие годишното потребление на 12 500 жители, като допълва енергийното производство на водноелектрическата централа.

Вече са започнали и геотехническите проучвания на дъното на езерото. Необходимите анкерни системи за плаващите панели ще бъдат изградени през пролетта на 2021 г., след което ще се инсталират и фотоволтаичните панели. Очаква се около 40 души да работят на място през 13-месечния период на строителство на плаващия соларен парк.

Установен е постоянен диалог с местното население относно проекта, който е стартиран през 2017 г. Проведени са различни технически и екологични проучвания за запазване на биологичното разнообразие на езерото и поддържане на производството на електроенергия във водноелектрическата централа на община Лазер.

3e-news.net