Нов индекс за нисковъглеродна политика на развитите икономики G20 Zero-Carbon Policy Scoreboard, разработен от консултантската компания Bloomberg NEF (BNEF), отрежда първите две места на Германия (73%) и Франция (71%).

Новият измерител оценява политиките за декарбонизация на страните от Г-20 и как правителствата въвеждат режими за реализиране на целите на Парижкото споразумение. За индекса се прави оценка по пет показателя: мощност, декарбонизация на горивата, транспорт, сгради, индустрия, кръгова икономика, които имат принос към CO2.

Челната петорка се допълва от Южна Корея (65%), Обединеното кралство (64%) и Япония (63%).

Секторът на енергетиката във всички страни по света бележи значителен напредък по отношение на намаляването на темповете на нарастване на въглеродните емисии (CO2). До този извод стигат експертите от BNEF. Според тях, някои политики в енергийния сектор са дали резултати, повечето страни са направили малко в секторите на икономиката.

Само девет месеца остават до следващия етап от международните преговори за климата, но големите световни икономики все още не разполагат с правилни политически планове за изпълнение на обещанията си за "зелена икономика", обявени на Парижката конференция през 2015 г. Още повече - за смелите обещания за декарбонизация, смятат от BNEF, позовавайки се на резултатите от изследването за съставянето на индекса.

3e-news.net

"Ангажиментите на високо равнище през последната година бяха впечатляващи, особено след като големите икономики като тези на Европейския съюз, Япония, Южна Корея и Китай обещаха да постигнат нулеви емисии или въглероден неутралитет в бъдеще. Реално, обаче, страните просто не са направили достатъчно по отношение на последващите политики, за да изпълнят дори обещания, дадени преди пет години", казва Виктория Къминг от BNEF.