Народното събрание прие проект на решение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй". Вносител на проекторешението е Делян Добрев от ГЕРБ-СДС . То бе гласувано със 112 гласа "за", "против" - 45, 39 - "въздържал се", уточни БТА.

Проектът на решение за възлагане на Министерски съвет за провеждане на преговори с правителството на САЩ относно сключването на Междуправителствено споразумение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй" с технология AP1000 бе подкрепен от депутатите на ГЕРБ-СДС, ДПС и "Демократична България", "Български възход" и един независим. "Против" бяха депутатите от "Възраждане" и "БСП за България". Народните представители от "Продължаваме Промяната" гласуваха с "въздържали се".

С решението се задължава Министерският съвет чрез министъра на енергетиката в срок до 1 март 2023 г. да предприеме всички необходими действия за изграждане на енергиен обект - ядрена централа за утвърдената от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Площадка номер 2 - блок 7 на АЕЦ "Козлодуй".

Освен това, МС трябва да предприеме и всички необходими действия за започване на лицензионна процедура и процедура по ОВОС за изграждане на втори идентичен блок на утвърдената от АЯР площадка (блок 8 на АЕЦ "Козлодуй").

МС трябва вземе и решение за обявяване на енергийния обект - ядрена централа, за "обект с национално значение" по смисъла на Закона за устройство на територията и за "национален обект" по смисъла на Закона за държавната собственост.

В хода на дискусията Радослав Рибарски от "Продължаваме Промяната" заяви, че не може да приеме, че Народното събрание е органът, който трябва да определи вида на реактора и затова предложи редакционна поправка - Министерският съвет да проведе преговори с правителството на САЩ за сключване на споразумение за изграждане на нова ядрена мощност, без да се пояснява точният модел. Неговото предложение бе подложено на гласуване в пленарна зала, но не бе прието.

Румен Гечев заяви, че от "БСП за България" нямат нищо против строителството на реактори в АЕЦ "Козлодуй", но настоя първо да си довършим АЕЦ"Белене" преди да преговаряме за нови реактори. Депутатът уточни, че двата реактора на АЕЦ "Белене" са стрували над 600 млн. Според Гечев в момента собственост на "Уестингхаус" са канадски фирми, а не американски, и затова няма как в проекта на решение да се задължава Министерският съвет да води преговори със САЩ.

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане", заяви, че България трябва да развива своята енергийна стратегия в посока на увеличаване на атомните си мощности, само че не по този начин.

Росен Костурков от "Продължаваме Промяната" отбеляза, че цялата зала е съгласна, че България трябва да развива ядрената енергетика. "За мен като бивш търговец определянето на типа реактори е щастието за търговеца, а като депутат - това е определението за лобизъм. По думите на депутата с този проект на решение се дава празен чек на продавача на този тип реактор. За мен това противоречи на моето разбиране за правена на бизнес", коментира Костурков.

Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС обясни, че НС взима решение съгласно изискванията на Закона за енергетиката държавната политика да се осъществява от парламента и Министерския съвет. Тя посочи, че до настоящия момент работим само с руската технология и е добре за България да диверсифицираме тези технологии. По тази тема ние работим още от 2012 г. имаме извършен ОВОС, имаме одобрена площадка номер 2 на АЕЦ "Козлодуй", посочи тя. Петкова каза, че не бива да забравяме, че за България е невъзможно да постигне целите за декарбонизация, ако не използваме ядрената енергия - последната една година виждаме, че електроенергията от АЕЦ "Козлодуй" е на най-добри цени. Петкова посочи и богатия опит в областта на ядрената енергетика. Всички предпоставки за това България да изгради нова ядрена мощност са налице, отбеляза тя и апелира за подкрепа за предложения проект на решение.

Георги Самандов от "Български възход" констатира, че не е толкова страшно там, където има руски реактори, да има и американски, такива примери имало в Унгария и Полша.

Настимир Ананиев заяви, че от ПП са за развитието на ядрената енергетика, но не и по този лобистки начин.