Докато правителствата спешно преосмислят своите газови политики, експерти на Института за енергийна икономика и финансови анализи (IEEFA), обобщавайки доказателствата срещу твърдението, че природният газ и LNG могат да бъдат зелени и да имат стабилно икономическо бъдеще.

На фона на глобалния тласък за декарбонизация, въздействието на природния газ върху климата излиза в светлината на прожекторите. Въпреки че се предлага на пазара като по-чист от въглищата, природният газ е силно интензивен на емисии на базата на жизнения си цикъл. Международната научна общност казва недвусмислено, че светът трябва да намали зависимостта от въглища, петрол и природен газ, за да постигне целите за климата.

Но индустрията на природния газ се опитва да не изостава от климатичните тенденции. Износителите на втечнен природен газ (LNG) насърчават производството на въглеродно-неутрален LNG за купувачи, готови да платят премия за компенсиране на вредните емисии. Поддръжниците на индустрията също лобират газът да бъде добавен към правилата за зелено финансиране, което би отворило нови източници на капитал за газовите проекти.

Нито една от стратегиите обаче не смекчава пряко вредното въздействие на природния газ и LNG върху климата, припомня Energy Post.

Повърхностните опити да се боядисат тези горива в "зелено" не облекчават климатичните или финансовите им рискове. Вместо това природният газ и втечненият природен газ са фундаментално неустойчиви, като се има предвид техния профил на интензивни емисии ot парникови газове (ПГ) и влошаващата се икономика на газа в сравнение с по-чистите възобновяеми енергийни източници.

Природният газ е по-вреден за климата от въглищата в много отношения. Метанът, основният компонент на природния газ, е парников газ с повече от 80 пъти по-голям капацитет за улавяне на топлина от въглеродния диоксид за период от 20 години. Производството и транспортирането на природен газ може да отдели значителни количества метан и други парникови газове.

Според скорошно проучване, емисиите на парникови газове "от добива, транспорта, втечняването и повторното газифициране на LNG могат да бъдат почти равни на емисиите, произведени от действителното изгаряне на синьото гориво". Освен това Международната агенция по енергетика (IEA) наскоро установи, че глобалните емисии на метан от енергийния сектор са със 70% по-високи, спрямо официалните доклади.

Вместо директно да смекчава емисиите, обаче, "въглеродно неутрален газ" означава, че купувачът или продавачът на втечнен природен газ ще закупят кредити, за да инвестират в благоприятни за климата проекти като залесяване, възобновяема енергия или системи за улавяне на въглерод. Това са видовете непряко "компенсиране" на вредните въздействия върху климата, които в момента съществуват.

От 2019 г. насам около 35 въглеродно-неутрални товара на LNG са били доставени на купувачи в Европа и Азия и индустрията предвижда продуктът да стане "масов" в близко бъдеще.

3e-news.net