Категорично топлофикациите нямат никакви основания да искат по-висока цена на парното. Това заяви омбудсманът Диана Ковачева пред БНТ. Тя вече е възразила пред КЕВР.

"Топлофикациите предлагат драстично увеличение на цените на парното за следващия сезон и не разбирам на какво отгоре искат подобни цени. Например, топлофикация във Велико Търново иска 71% увеличение, в Бурас - 32%, в Перник - 61%, във Враца - 41%, в София - 15%. На какво отгоре искат тези цени", попита омбудсманът.

"Смятам, че е абсолютно немотивирано подобно увеличение, още повече, че то не кореспондира с повишеното качество. Смятам, че подобно драстично увеличение в условия, в които хората имат финансови затруднения по никакъв начин не може да бъде обосновано и очаквам КЕВР да отхвърли тези немотивирани искания", каза още Ковачева.

Според омбудсмана наредбата за цените на топлофикациите, на топлоснабдяването и на топлинната енергия трябва да бъде променена, защото прогнозните елементи са изключително много.

"Неудачно е да се променя цената на топлинната енергия само веднъж в годината, при условие че цената на природния газ всеки месец се променя, което означава, че хората или надплащат или пък после трябва да доплащат. Необходима е ревизия на тази наредба", допълни Ковачева.