Нови възможности за финансиране на енергийния сектор чрез Българската банка за развитие (ББР) обсъдиха на среща днес министърът на енергетиката Росен Христов и министърът на иновациите и растежа Александър Пулев с представители на електроразпределителните дружества, съобщава Министерството на иновациите и растежа.

"Започваме диалог с конкретни сектори, за да чуем нуждата от финансиране, за да се осигурят и разработят необходимите финансови инструменти и специализирани продукти", посочи Пулев.

По думите му се разширява портфейлът от инструменти в ББР, като предстоят още срещи със сектори като земеделието и туризма.

"Инициирахме днешната среща с министър Пулев, защото знам, че неговите виждания са работещи, а директната среща с ББР не е дала резултат", заяви министърът на енергетиката Росен Христов.

Той допълни, че Министерството на енергетиката работи паралелно по няколко линии за подобряване на взаимодействието с електроразпределителните дружества. В тази връзка Христов посочи, че е активирана дейността на министерството по забавени процеси, свързани с Модернизационния фонд. По думите му чрез него ще бъдат отпуснати средства за приоритетни проекти като декарбонизация, модернизация на мрежи, възобновяеми енергийни източници и др.

По думите на Пулев целта на МИР е Банката за развитие да заработи за структуроопределящите индустрии и да запълни нишата, където липсва търговско финансиране, а не да измества частния капитал. Това Пулев определи като основния мандат на всяка банка за развитие.

"Искаме да въведем максимално чисти и прозрачни процеси в банката. Ще засилим дейността й по всички направления. Протягаме ръка към различни организации", допълни той.

Министърът на иновациите и растежа посочи, че това, което излиза като продукт от ББР, не е задоволително.

"Средната одобрена експозиция е около 350 000 лв. Така кредитният портфейл, след редовните амортизации, ще се свива с големи темпове. Ето защо ще засилим дейността на банката по различните структуроопределящи направления", заяви Пулев.

На срещата електроразпределителните дружества поставиха въпроса за гаранции към борсата и ЕСО от страна на ББР, както и за партньорство с други банки с фокус върху оборотните средства, съобщават от министерството.