Новият плаващ терминал за втечнен природен газ (LNG) за съхранение и регазификация на втечнен природен газ (FSRU) пристигна в гръцкото пристанище Александруполис. Той ще бъде въведен в експлоатация през първото тримесечие на 2024 година, съобщава компанията Gastrade, която осъществява проекта.

Танкерът газовоз бе преоборудван за компанията в плаващо хранилище за LNG. Той е снабден с корабен модул за регазификация. Дейностите, осъществени от корабостроителницата Seatrium са продължили 10 месеца. Плаващата инсталация, наречена "Александруполис" в чест на града и неговите жители, отплава за Гърция на 26 ноември.

"Александруполис" навлезе в Тракийско море на 17 декември 2023 г. и хвърли котва край град Александруполис. Пристигането на FSRU на постоянното му място бележи завършването на строителството на този значителен национален и регионален проект", заявяват от компанията.

"През следващите дни FSRU ще бъде закотвен с помощта на 12-точкова швартова система. След това FSRU ще бъде свързан към подводен и сухопътен газопреносен газопровод с високо налягане, който, след като заработи, ще доставя природен газ към Гръцката преносна система (NNGTS) и по-нататък до крайни потребители в Гърция, България, Румъния, Северна Македония, Сърбия и нататък към Молдова и Украйна на изток и Унгария и Словакия на запад", се казва в съобщението.

След завършване на всички изпитания се планира терминалът да бъде пуснат в търговска експлоатация през първото тримесечие на 2024 г. Максималната му устойчива мощност за регазификация е за 5,5 млрд. куб м/годишно.

"Този проект е от особено значение за Александруполис, той ще подпомогне развитието на местната икономика, заетостта, но преди всичко ще промени мястото на града на картата на света като важен център за енергийната сигурност в цяла Централна и Югоизточна Европа. Той ще стане още една важна част от националната сигурност на Тракия, тъй като е част от международната е европейска стратегия за диверсификация и независимост на източниците на енергия и транспортните пътища от историческите монополи и новите партньори", заявява управляващия директор на Gastrade Kostis Sifnaios.

Пристигането на FSRU "Александруполис" подчертава ключовия момент за проекта, за Гърция и за по-широкия регион на Югоизточна и Централна Европа. Терминалът ще бъде нова входна точка за природен газ, насърчавайки регионалното сътрудничество и повишавайки сигурността на доставките.

Плаващата инфраструктура е с дължина около 300 метра и ще акостира на пристанището Алекснадруполис на разстояние от 17,6 км югозападно от него. Терминалът ще бъде свързан с подводен газопровод с дължина от 24 километра и наземен такъв с дължина от 4 километра. Терминалът е с капацитет за съхранение на LNF от 135 хил. куб метра.

Плаващата инсталация е с дължина 288,6 метра, ширина 44 метра и височина от 26,2 метра. FSRU е на стойност от 450 - 470 млн. евро и получи финансиран от Европейския съюз в размер от 270 млн. евро. Към настоящия момент вече са резервирани около 50% от количествата, които могат да бъдат газифицирани (5,5 млрд. куб м). Проектът за FSRU в Александруполис е проект от стратегическо значение и дава възможност за диверсифициране на източниците на газ.