Гръцкият Независим електропреносен оператор (IPTO) и българският Електроенергиен системен оператор (ЕСО ЕАД) активираха новия международен междусистемен далекопровод със свръхвисоко напрежение от 400 киловолта между Гърция и България, съобщи АНА-МПА специално за БТА, като цитира IPTO.

Преносът на енергия по новия електропровод започна в петък, 30 юни, в резултат на тясно сътрудничество между компетентните служители на двата системни оператора за началото на пробната му експлоатация.

Това е вторият далекопровод, свързващ двете страни, който значително увеличава капацитета за енергиен обмен между съседните електропреносни мрежи на Гърция и на България и съответно разширява възможностите за трансгранична търговия и енергийната сигурност в Югоизточна Европа и Балканския полуостров. В следващия период постоянна работна група, съставена от представители на всички оператори от региона, ще определи новия и постепенно увеличаващ се капацитет на гръцко-българската граница, а от края на летния сезон се очаква новият далекопровод да започне да допринася за трансграничната търговия.

Общата дължина на международния далекопровод, който започна от станцията за свръхвисоко напрежение в Неа Санта в гръцката префектура Родопи и завършва в подстанцията "Марица Изток" в България, е 151 км, от които около 30 км са на гръцка територия.

Вторият електрически интерконектор между Гърция и България, гръцката част от който струва 11,3 млн. евро, е проект от общоевропейски интерес, който беше включен още от началото на проектирането си в Десетгодишната програма за развитие (TYNDP) на Европейската мрежа от оператори на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E), както и в списъка на Проектите от общ интерес (PCI) на Европейския съюз.

По случай завършването на новия международен далекопровод гръцкият министър на околната среда и енергетиката Теодорос Скилакакис заяви: "Вторият международен далекопровод със свръхвисоко напрежение между Гърция и България е важен енергиен проект от общоевропейски интерес. Преките ползи от това сътрудничество включват засилване на трансграничната търговия и укрепване на енергийната сигурност в Югоизточна Европа и Балканския полуостров. Ще бъдат изградени още международни електропроводи, които ще задълбочат още повече ролята на страната ни на европейската енергийна карта."

Президентът и изпълнителен директор на IPTO Манос Манусакис каза: "IPTO в сътрудничество с българския оператор завърши един важен енергиен проект, който увеличава в много голяма степен взаимната свързаност на двете страни и укрепва енергийната достатъчност на регионално равнище. Вторият междусистемен далекопровод между Гърция и България ще ни позволи по-добре за оползотворим зелената енергия, произведена в региона, и ще допринесе за засилването на европейския енергиен пазар. Със стратегическата цел да задълбочим позицията на страната ни на европейската енергийна карта, в следващите години IPTO започва изграждането на нови междусистемни далекопроводи с всички съседни страни, като същевременно подкрепя големи междуконтинентални проекти за далекопроводи в Източното Средиземноморие с Гърция като основен хъб".