Европейските електроенергийни борси в сегмента "пазар ден напред" регистрираха още една седмица с високи цени. Доста по-тревожно стартира новата седмица с ден за доставка 17 май. И ако до преди дни можеше да се говори за съществуващ баланс, сега вече започват да се промъкват съмнения и все по-често да се задава въпросът дали не се върви към нарушаване на баланса. Проблем, който може да има непредвидими последствия.

Пазарът на СО2 емисии (Carbon Emission Allowances - EUA) е създаден, за да улеснява енергийния преход. В същото време високите цени на сертификатите за СО2 емисии разколебават инвеститорите във ВЕИ-сектора, а с това може да бъде поставен под съмнение и енергийният преход. Още повече, че пазарната ситуация се случва малко преди приемането от амбициозна Европа на новия климатичен закон.

Цени над 70 евро за MWh

В първия ден от миналата седмица (10 май) цените в сегмента "ден напред" бяха близо до стойности от 60 евро за MWh. С ден за доставка 11 май те останаха в миналото. На електроенергийните борси в Германия и Франция бяха регистрирани цени съответно от 72.17 и 72.23 евро за MWh. На двата съседни пазара с България - Сърбия и Румъния, постигнатите цени бяха от порядъка на 73.2 евро за MWh. Най-ниската стойност в този сегмент бе отчетена на Иберийския пазар (Испания и Португалия) - 54.05 евро за MWh, а най-високата - на италианския - 76.36 евро за MWh.

11 май бе и денят на обединението на електроенергийните пазари на България и Гърция в сегмента "ден напред". Предвид високите стойности на останалите електроенергийни борси, отчетените на Българската независима енергийна борса (БННЕБ) 71.4 евро за MWh и 68.54 евро за MWh на гръцката HENEX (GR_price) не са учудващи.

В средата на миналата седмица на повечето енергийни борси цените на търгуваната в този сегмент електроенергия се понижиха слабо - до около 68 - 69 евро за MWh. Най-ниската стойност отново беше отчетена на иберийския пазар - 53.04 евро за MWh, а най-високата - в Полша - 72.12 евро за MWh.

Действащите вече в рамките на обединението БНЕБ и гръцката HENEX отчетоха 64.68 евро за MWh. На другите два пазара - Румъния (OPCOM) и Сърбия (SEEPEX) стойностите останаха доста по-високи (68.49 евро за MWh и 67.78 евро за MWh съответно). Надеждата, че може би се върви към спад, се задържа и с ден за доставка 13 май, когато се стигна до намаление от 62.74 евро за MWh на EPEX SPOT (Германия, Франция, Белгия, Нидерландия и Австрия) до 59.28 евро за MWh в Чехия, Словакия, Унгария и Румъния. На двете електроенергийни борси - БНЕБ и гръцката HENEX, стойностите също се понижиха до 63 и 63.22 евро за MWh съответно.

Най-ниската цена отново бе постигната на Иберийската електроенергийна борса (OMIE) - 59.8 евро за MWh, а най-високата на хърватската и словенската - 72.34 евро за MWh.

В края на работната седмица, 14 май, цените в сегмента "ден напред" на всички европейски електроенергийни борси се устремиха нагоре и отново се върнаха на ниво от над 69 евро за MWh. Слабо успокоение беше отчетено през втория ден от уикенда, въпреки че стойностите се движеха в много широк диапазон от 26.65 евро за MWh (Испания и Португалия) до 38.97 евро за MWh (Германия) и 46.23-46.11 евро за MWh (Румъния и Италия) до 54.12 евро за MWh - БНЕБ и Гърция.

Картината се промени драстично със старта на новата работна седмица, или с ден за доставка 17 май, когато цените на европейските електроенергийни борси в този толкова важен сегмент "ден напред" направо "хвръкнаха", а се завърна и високата волативност, сочи статистиката на energylive.cloud. Ръстът варира от 16.4 % (от 54.12 до 63 евро за MWh) в Гърция, където е отчетена най-ниската цена, до 60.6 % (от 54.12 до 86.91 евро за MWh) в България - с най-високата стойност. Дори на двата пазара с традиционно по-високи ценови нива - Полша (78.29 евро за MWh) и Италия ( 68.27 евро за MWh) няма такова постижение.

Като процент най-сериозно увеличение се наблюдава на Иберийския пазар - 188.3 % до 76.82 евро за MWh в Испания спрямо 26.65 евро за MWh ден по-рано и 186 % в Португалия - до 76.22 евро при 26.65 евро за MWh ден по-рано. Разлика се наблюдава и в другите пазарни зони като във Франция цената достига 69.9 евро за MWh, Белгия - 70.86 евро за MWh, докато в Германия достига 73.7 евро за MWh.

Под натиска на СО2

Мнението е единно, че настоящите стойности на въглеродните емисии оказват непосилен натиск и върху производителите на електроенергия, и върху потребителите.

Цената на фючърсите за декември тази година на СО2 расте толкова бързо, че електроенергия под 60 евро за MWh може да стане мечта. Известна надежда се появи в сутрешните часове на 14 май, когато цената на СО2 падна до 54.54 евро за тон, но се изпари много бързо, тъй като в края на деня тя отново скочи до 56.35 евро за тон.

Настоящата ситуация на високи цени на пазарите на енергия - газ, CO2, електроенергия, предизвиква безпокойство сред големите потребители и особено сред местните. Ако първоначалната цел е била натиск върху мощностите, базирани на въглища, то сега в резултат на влиянието на цените на емисиите обхватът изглежда по-широк. Експертите вече са притеснени, защото тази ситуация започва да оказва влияние върху развитието на пазара на възобновяеми енергийни източници и финансирането на нови проекти от този сектор. Настоящата ситуация от експертите се приема като възпиращ фактор за инвестиции във ВЕИ.

3e-news.net