Глобата, наложена на Националната електрическа компания (НЕК) от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), се отнася за първото шестмесечие на 2019 г. Това съобщиха от НЕК във връзка с информацията за наложената им санкция от страна на КЕВР.

В рамките на проведената проверка настоящото ръководство на НЕК е оказало пълно съдействие на КЕВР и е предоставило всички необходими документи за установяване на обстоятелствата.

КЕВР съобщи във вторник, че глобява шест енергийни дружества с общо над 1,2 млн. лева за манипулация на българския пазар на електроенергия на едро. 

Установените от КЕВР нарушения на Регламент REMIT са извършени от дружествата през първото шестмесечие на 2019 г. чрез търговски сделки, представляващи пазарна манипулация, съгласно разпоредбата на чл. 5 от REMIT., посочиха от регулатора.

КЕВР е санкционирала дружествата за нарушение на Регламент REMIT на основание чл. 224г от Закона за енергетиката, като конкретният размер на наложените санкции е формиран от Комисията по Методиката за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката. Конкретно глобата, определена за НЕК, е в размер на 625 097 лв. Решението на регулатора може да се обжалва пред съда.