Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) глобява шест енергийни дружества с общо над 1 млн. лева за манипулация на българския пазар на електроенергия на едро. На закрито заседание, проведено на 25.11.2022 г., КЕВР прие решение, с което установи, че шест енергийни дружества, участници на пазара, са извършили нарушение на чл. 5 от Регламент № 1227/2011 - REMIT (Регламент на ЕС относно интегритета и прозрачността на пазара на едро на енергия). Това съобщиха днес от КЕВР.

Глобените енергийните дружества са:

 • "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД;
 • "ИНТЕРПРОМ" ЕООД;
 • "ЕНЕРДЖИ МТ" ЕАД;
 • "МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД;
 • "ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД;
 • "ИНТЕРЕЛЕКТРИК" ЕООД.

Установените от КЕВР нарушения на Регламент REMIT са извършени от дружествата през първото шестмесечие на 2019 г. чрез търговски сделки, представляващи пазарна манипулация, съгласно разпоредбата на чл. 5 от REMIT.

КЕВР е санкционирала дружествата за нарушение на Регламент REMIT на основание чл. 224г от Закона за енергетиката, като конкретният размер на наложените санкции е формиран от Комисията по Методиката за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката.

Наложените от регулатора имуществени санкции за всяка от компаните са:

 • "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД - 625 097 лв.
 • "ИНТЕРПРОМ" ЕООД - 336 237 лв.
 • "ЕНЕРДЖИ МТ" ЕАД - 144 984 лв.
 • "МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД - 34 289 лв.
 • "ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД - 27 337 лв.
 • "ИНТЕРЕЛЕКТРИК" ЕООД - 90 475 лв.

Във връзка с констатациите от приключилото производство, КЕВР изпрати сигнал до Софийската градска прокуратура. Решението може да се обжалва пред Административен съд - град София в 14-дневен срок от съобщаването му.

КЕВР оценява високо ролята и подкрепата на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСЕР) в процеса на разследване, включително за предоставените разяснения, насоки и идеи относно тълкуването на разпоредбите на REMIT и за осъществените контакти в дух на сътрудничество.