До края на годината трябва да приключи строителството на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, каза по БНР Сергей Цочев - председател на борда на директорите на Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци".

Средствата, необходими за изграждането на хранилището, са около 72 милиона евро и са осигурени от Международния фонд "Козлодуй" и Европейската комисия.

След приключването на строителните работи хранилището трябва да получи лиценз за работата си и да бъде въведено в експлоатация следващата година, посочи още Сергей Цочев.

"Националното хранилище е предвидено да приеме отпадъците, които са натрупани от работата на първи до четвърти блок, отпадъците, които ще се получат от дейностите по извеждането им от експлоатация, отпадъците от експлоатацията на пети и шести блок и евентуално отпадъците от нова ядрена мощност", каза той.

По думите му, за да се покрие целият спектър от отпадъци, ще трябва да бъдат изградени и втори, и трети етап на хранилището.

"Проектът го има, площадката я има, ОВОС е направен, просто трябва да се стартира в подходящ момент изграждането на следващите етапи... Да кажем, че 2030 г. е един добър срок за започване на строителството на втория етап", каза още Сергей Цочев.