Комисията по енергетика в Народното събрание прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. "За" гласуваха 14 депутати, против нямаше, въздържаха се 5.

Председателят на комисията Делян Добрев, който заедно с депутата Станислав Анастасов, са вносители на промените, обясни, че целта е да се облекчат процедурите по лицензиране на експлоатация на ядрени съоръжения, както и да се даде възможност при инвестиционен проект като изграждане на ядрена централа да се издава разрешение при идеен проект, а не при работен проект.

Добрев отбеляза, че текстовете са изработени от Министерството на енергетиката с участието на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).

Според законопроекта лицензиите за експлоатация на ядрени съоръжения, в които се използва, манипулира или съхранява ядрен материал не се ограничават със срок. В мотивите се отбелязва, че регулаторната практика в ЕС и в развитите страни с ядрена енергетика преимуществено прилага безсрочни лицензии.

Посочва се още, че с предложението за въвеждане на безсрочни лицензии се запазва изискването за извършване на периодичен преглед на безопасността на всеки 10 години, но в рамките на действащата лицензия.

В мотивите се отбелязва също, че Законът за устройство на територията допуска различни варианти за изработка на инвестиционните проекти. При големи проекти, каквито са изграждането на ядрена централа, предпочитан подход е този на трифазно проектиране с изработка на идеен, технически и работен проект.

Предложението дава възможност на фаза идеен проект, инвестиционният проект да представи в достатъчна дълбочина всички елементи на обекта и площадката му, а впоследствие да бъде осъществяван контрол върху приложението му чрез издаване на съответните разрешения по Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Отбелязва се, че наличието на одобрение на идеен проект не предоставя последващото одобрение на следващите проектни фази или ограничаване прилагането на регулаторни решения.

В коментар за отпадането на периодичното лицензиране на 10 години, председателят на АЯР Цанко Бачийски каза, че не вижда проблем с отпадането на срока. "От гледна точка на безопасност, не виждам проблеми с отпадане на 10-годишния срок и да стане безсрочна лицензия", посочи Бачийски, цитиран от БТА. Той отбеляза, че това е практика в Европа и почти навсякъде по света.

На практика не се променя процедурата, променя се само срокът, обясни той. Така или иначе при издаване на лицензия за експлоатация за 10 години се представят в АЯР редица документи, най-важният от тях е т. нар. периодичен преглед на безопасността, в който се оценяват редица фактори, за да се удостовери, че атомната централа може да бъде експлоатирана безопасно, каза Бачийски и добави, че този документ остава и неговата тежест се засилва в законопроекта.

В текстовете, които са предложени, се засилва ролята на Агенцията за ядрено регулиране, защото при неодобрение на периодичния преглед на безопасността, лицензията може да бъде отнета и да започне наново, посочи Бачийски.

Енергийната комисия разгледа на днешното заседание на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона енергетиката, внесен от депутатите Драгомир Стойнев и Георги Гьоков, и предложенията, направени между първо и второ четене.