Министерството на енергетиката е постигнало споразумение с Европейската комисия за удължаване до 30 юни 2024 г. на срока, в който да бъде представен актуализиран Интегриран план в областта на енергетиката и климата (ИПЕК). Това съобщи БТА, като се позова на Министерството на енергетиката.

Европейската комисия призова вчера с уведомителни писма България, Австрия и Полша да представят променените планове за енергетиката и опазването на околната среда до 2030 година. Комисията отбеляза, че е започнала наказателни процедури срещу трите държави за това, че не са представили до 30 юни проектите, както изискват европейските правила. В съобщението беше посочено още, че ЕК дава двумесечен срок за изпълнение на изискванията и при липса на задоволителен отговор може да реши да продължи с наказателната процедура.

"Настоящото правителство встъпи в длъжност на 6 юни 2023 г., а оставащото време до края на юни бе твърде недостатъчно за сериозната работа по актуализация на документа. Затова още с встъпването си в длъжност екипът на Министерството на енергетиката постигна споразумение с Европейската комисия (ЕК) срокът за актуализиране на Интегриран план в областта на енергетиката и климата да бъде удължен до края на юни 2024 г. Активната работа по тази актуализация продължава и в момента", посочват от ведомството.

Създадена е междуведомствена работна група с ангажираните министерства, която работи по измененията в Плана, допълват от Министерството на енергетиката. В края на ноември стартираха и публичните дискусии със заинтересованите страни, които ще продължат заедно с актуализацията на документа.

В началото на 2024 г. се очаква да бъде готов и представен в ЕК първият вариант на актуализирания ИНПЕК, който ще бъде базата за последващи активни дискусии с Комисията.

"През следващите дни предстои този драфт да бъде публикуван на интернет сайта на Министерството на енергетиката, така че максимално широк кръг от заинтересовани лица да се запознае с него и да допринесе с експертизата си за това България да има възможно най-добрия план. Това е от ключово значение за развитието на регионите и привличането на устойчиви инвестиции в тях", добавят от Министерството на енергетиката.