След като от няколко месеца активно се говори, че България е поела ангажимент да ограничи емисиите въглероден диоксид до 2026 година, с което ще се наложи повечето въглищни ТЕЦ и въгледобивни мини да бъдат скоростно разкрити, очаквано, браншът се обяви срещу тези намерения. Според изпълнителния директор на ТЕЦ Бобов Дол инж. Любомир Спасов, едно от големите дружества, засегнати от решението, затварянето на ТЕЦ-овете на въглища толкова скоро ще доведе до катастрофа българската енергетика.

"България не е готова с надеждни алтернативи на въглищната енергетика! Ако моментално се откажем от нея, оставаме без достатъчно електричество, което да обезпечи търсенето! Истината е, че ако ТЕЦ-овете на въглища затворят след 3 години, ще има режим на тока! Тези централи не само правят енергия, те балансират цялата система", каза инж. Любомир Спасов.

Според експерта, недостигът на енергия трудно ще бъде компенсиран от внос, тъй като на международните пазари също няма да има достатъчно количество енергия. Инж. Любомир Спасов обърна внимание, че недостигът ще доведе до още по-голямо поскъпване на електрическата енергия, поради което голяма част от българите, дори и тези със средни доходи, вероятно няма да могат да плащат сметките си за ток.

"Хората, които са решили да закрият въглищния отрасъл толкова скоро, дори не са отчели социалния ефект от подобни действия. По данни на синдикатите от решението за закриване на въглищни ТЕЦ-ове и въгледобивни мини пряко ще бъдат засегнати над 100 000 души. Взелите това решение дори не са се сетили за стотиците малки фирми, които се издържат благодарение на поръчките за материали, консумативи и други услуги, получавани от ТЕЦ-овете и мините. Знаете ли колко много фирми са изградили своята дейност, отдавайки под наем багери, самосвали и други подобни тежки машини на въгледобивните мини? Ако мините ги няма, всички тези малки фирми с големи активи, ще фалират", каза инж. Любомир Спасов. Той подчерта, че въглищата са евтин национален ресурс, който трябва да се използва максимално дълго дори до изчерпването си, а не с лека ръка да се затворят въглищните мини, които осигуряват препитание на хиляди българи.

"Дали взелите решение за закриване на въглищните централи си дават сметка, че колкото по-дълго използваме въглища, толкова по-дълго можем да задържим цените на енергията? Махнем ли ги и появи ли се недостиг и нужда от внос, поскъпването е гарантирано!", отбеляза инж. Любомир Спасов.

По повод реализацията на плановете за енергийна трансформация на ТЕЦ Бобов Дол инж. Любомир Спасов беше категоричен, че няма как да се реализират в рамките на 3 години.

"Да, ТЕЦ Бобов Дол и много други въглищни централи ще спрат да използват въглища, но със сигурност цялостната им замяна с по-екологични източници на енергия няма да се случи бързо. Процесът вече е започнал, но е твърде скъп и изисква много повече от 3 години. Още от следващата година някои дружества ще намалим количеството използвани въглища, но е твърде рано да говорим за пълна замяна с нови горива", каза инж. Любомир Спасов.

ТЕЦ Бобов Дол вече работи по няколко проекта за диверсификация на горивния микс и подобряване на екологичните показатели. Сред големите проекти на ТЕЦ Бобов Дол са строителство на съоръжения, произвеждащи енергия от природен газ, инсталиране на огромен фотоволтаичен парк, от който ще се произвежда зелен водород и 100% зелена енергия.