Едва ли на някого в последните месеци не са му направили впечатление рекламите за избор на доставчик на електроенергия. Те са по телевизията, радиото, интернет, чрез директен контакт и т.н. Фирмите, предлагащи тези услуги, са от малкото, които в последната "пандемична" година са увеличили разходите си за маркетинг.

Защо обаче това е така и към кого са адресирани тези послания?

За да отговорим на тези въпроси, е необходимо да погледнем към влизащите от 1 октомври нови правила за избор на доставчик на електроенергия. Но преди всичко, нека обърнем внимание на това какво е либерализация на енергийния пазар и как тя ще се отрази върху основните играчи на пазара.

Най-краткото обяснение на термина либерализация на електроенергийния пазар е свободно търсене и предлагане на ток. Както компаниите и домакинствата избират доставчик на мобилни услуги, кабелна телевизия и т.н., от 1 октомври всички фирми трябва да имат избран търговец на електроенергия.

"Но нали и сега имаме ток, защо ни е необходимо да се занимаваме с целия този процес по избор на нов доставчик", биха се запитали мнозина собственици на малки магазини, фризьорски салони, къщи за гости, дрогерии, компютърни сервизи и т.н.?

Това, което налага избора на нов доставчик на електроенергия, са разпоредбите на Закона за енергетиката, одобрените от Комисията за енергийно и водно регулиране Правила за търговия за електрическа енергия, както и редица европейски директиви и регламенти, приети през годините.

Първият документ, който по-конкретно регламентира либерализацията на електроенергийния пазар в Европа, е директивата 96/92/ЕО от 1996 г. В нея се набляга, че преминаването от монопол към конкуренция на европейско ниво трябва да стане постепенно при наличие на добри икономически условия. Електропреносните и електроразпределителните дейности в страните-членки могат да останат в монопол, тъй като е немислимо да се изградят нови мрежи, но търговията на доставчиците трябва да протича в условия на конкуренция. Последващите европейски регулации, последно приети през миналата година, поставят изисквания за равнопоставеност на участниците на пазара, прозрачност възможност за бърза смяна на доставчиците на ток, механизъм за разглеждане на жалби и т.н.

Замисълът, който стои зад всичко това, е клиентите от пасивни участници на пазара, които само получават сметките си за ток, да се превърнат в активни потребители, които са наясно какво и защо плащат и как могат да контролират своето потребление и сметка за енергоносители към по-добро. Когато по-ясно можеш да разчетеш сметката си за ток, каквато е една от целите на либерализацията, можеш да поставиш и по-правилните въпроси - първо към своето потребление и второ към по-широката общественост, ако смяташ, че нещо не е наред и си ощетен.

В сегашната ситуация веригата на доставка на електроенергия за небитовите клиенти е: производител (електроцентрала - АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ, фотоволтаици и др.) - електропренос и достъп на високо напрежение, извършван от държавната компания ЕСО, електроразпределение и достъп през електроразпределителните дружества (ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-про). Дружества от групата на електроразпределителните компании досега играеха и ролята на единствени търговци за малкия бизнес, като те издаваха фактури за използваната електроенергия, както и за посочените по-горе мрежови услуги.

От 1 октомври всеки един собственик на бизнес, присъединен към мрежата за ниско напрежение (либерализацията на електроенергия на компаниите от средно и високо напрежение бе осъществена през изминалите години), трябва да има избран свой търговец на електроенергия, който да замести тези на електроразпределителните дружества, макар и те чрез други свои фирми да участват, като Лицензираните търговци са посочени от КЕВР в следния списък. Те са 49 на брой и на уебстраницата на всеки един от тях има допълнителна информация, адресираща въпросите на бъдещите им клиенти.

Ние от Dir.bg в следващи материали също ще търсим отговори на тези питания.

В общия случай процедурата изисква управителите на фирми да се свържат с предпочетен от тях търговец и да подпишат нотариално заверено пълномощно така, че избраното дружество да извърши всички необходими процедури, без да се налага това да отнема от времето им.

Ако до 1 октомври и небитовите клиенти на ток на ниско напрежение не са избрали търговец, доставката на ток ще се извършва на база типов договор с досегашните им доставчици от групата на електроразпределителните дружества до 30.06.2021 г. Важно е уточнението, че независимо от избора на нов търговец на ток, електрозахранването в обектите на клиентите няма да бъде спирано.