Индуцираната от изкопаемите горива енергийна криза от 2022 г. - създадена от инвазията на Русия в Украйна - предизвика най-големия скок в новото строителство на проекти за вятърна, слънчева енергия и системи за съхранение. Според нови данни, публикувани от Rystad Energy, капацитетът на новото строителство е скочил с 42 процента, от 286 GW през 2021 г. до 406 GW през 2022 г.

Според анализаторите на Rystad огромният скок в новото строителство е бил предизвикан от високите цени на енергията, тъй като потребителите и правителствата са търсили алтернативи на растящите разходи за производство на въглища и газ.

Сред най-забележителните наблюдения беше 51-процентното увеличение на стартиращите проекти за слънчеви конструкции на покриви до над 80 GW обща мощност. Основата причина за този рекорден ръст е, че домакинствата и фирмите се опитваха да се защитят от високите цени на електроенергията, предаде Reneweconomy. Очаква се ръстът на покривната слънчева енергия да изпревари промишлените соларни проекти, тъй като предизвикателствата при свързването към мрежата и преноса ограничават темпото за изграждане на мащабни ВЕИ централи.

Докладът също така отбеляза, че глобалните търгове за възобновяема енергия отбелязаха значителен ръст през 2022 г., с възложени над 110 GW капацитет, което е 26% увеличение на годишна база. Азия остава основният фокус за търговете със 77 GW, разпределени мощности през 2022 г.

Това също беше година на пробив за помпените хидроцентрали: с почти утрояване на започнатите нови строежи до 40 GW. Две трети от тях идват от Китай, който има за цел да има 120 GW работещи ПАВЕЦ до 2030 г.

"Сезонното съхранение ще стане критично за мрежите, които се стремят да достигнат по-високи нива на фотоволтаични и вятърни нови проекти и увеличаване на капацитета им. По този начин се очаква помпените хидроцентрали да продължат да процъфтяват", отбелязват от Rystad.

3e-news.net

Очакванията за бъдещи ВЕИ начинания също нараснаха значително, с още 2,2 TW нови проекти, добавени към базата данни на Rystad. Най-големият източник идва от офшорна вятърна енергия (594 GW), следвана от фотоволтаичните централи (583 GW).