Ако производството и преработката на критични минерали не може да се справи с ускоряващото се внедряване на батерии, електромобили, вятърни турбини и слънчеви фотоволтаични технологии, скоростта и успехът на трансформацията на глобалната енергийна система ще бъдат изложени на риск. В това обяснение Лили Йеджин Лий и Джеймс Глин от Центъра за глобална енергийна политика, Колумбийския университет разглеждат големите въпроси, черпейки от данните, залегнали в доклада на МАЕ "Ролята на критичните минерали в прехода към чиста енергия", Сценарият за нетните нулеви емисии (Сценарий за декарбонизация (NZE) в неговия доклад "Net zero by 2050 г." и "Перспективи за енергийни технологии 2023 г.".

Кои технологии стимулират търсенето? Кои минерали са най-необходими и в какви количества? Къде са запасите и ресурсите и колко от всеки минерал е наличен в момента? Кои държави в момента контролират производството и преработката и какви са последиците? Оценката на авторите сочи къде може да има празнина в производствения капацитет - по-специално при мед, литий и кобалт - до 2025 г.

Следователно, производственият капацитет на минодобивната промишленост сега изисква инвестиции и разширение, за да отговори на критичния растеж на търсенето на минерали, необходим за постигане на целите за 2050 NZE.

Кои технологии ще стимулират растежа в търсенето на критично важните минерали?

Най-значимият двигател на растежа на търсенето на критични минерали при сценария NZE са електромобилите. Търсенето на критични минерали само за електромобили се очаква да нарасне почти 300 пъти между 2020 г. и 2050 г. В сценария на МАЕ за декарбонизация, продажбите на електрически коли отбелязват повече от 50-кратно увеличение през този период, без нови продажби на автомобили с двигатели с вътрешно горене в световен мащаб до 2035 г. А делът на електромобилите в общите продажби на нови леки автомобили достига 64 процента до 2030 г. и 100 процента до 2035 г. Други сегменти (дву/триколесни коли, автобуси, микробуси, тежкотоварни камиони) ще последват примера в близко бъдеще, като електромобилите съставляват 100 процента от общите продажби на превозни средства до 2050 г.

Ако приемем, че химическият състав на батериите остава приблизително същият до 2050 г. и стабилно подобряване на критичния суровинен интензитет на електромобилите през следващите десетилетия, тези минерали ще се окаже, че ще имат повече от 100-кратно увеличение на търсенето: литий, графит, кобалт, никел и редкоземни елементи (REE).

Струва си да се отбележи, че има несигурност по отношение на това как запасът от електромобили и интензитетът на полезните изкопаеми в превозното средство ще се развият до 2040 г. и след това. Възможно е да има революционни иновации в нови химични компоненти на батериите, намаляващи изискванията за критични минерали, ускорени тенденции за рециклиране на суровините, преминаване към по-малък капацитет на батерията на превозно средство (намаляване на нарастването на пробега на превозното средство) и модални смени, намаляващи пробега на електромобилите.

Има нови, усъвършенствани технологии за батерии в етап на изследване и разработка, които използват повече минерали в производството си, което може допълнително да увеличи търсенето на определени суровини в бъдеще.

Други важни елементи, които ще стимулират търсенето, включват слънчевата и вятърната енергия. Съгласно сценария за декарбонизация се очаква слънчевият фотоволтаичен (PV) капацитет да се увеличи 20 пъти между 2020 г. и 2050 г., от около 740 гигавата (GW) до почти 15 000 GW.

3eNews