Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) не отстъпва от искането си за отлагане на либерализацията на енергийния пазар за битови потребители от януари 2026 г., тъй като този подход е крайно негативен и ще създаде тежки социални проблеми както поради невъзможността на битовите потребители да се адаптират към новите условия, така и поради самата организация на плавен преход, която трябва да се случи в рамките на две години. Това се посочва в становище, публикувано на интернет страницата на синдиката.

В документа се настоява още да бъде разработена Стратегия или Програма за преодоляване на енергийната бедност в България.

Единственото искане на протестиращите миньори и енергетици пред управляващите, което не намери място в Споразумението от 3 октомври 2023 г. беше "отлагане на либерализацията на енергийния пазар за битови потребители от януари 2026 г. до достигане на средно европейски нива на домакинствата в положение на енергийна бедност", пишат още от КНСБ.

На 4 октомври на заседание на Комисията по енергетика в парламента беше приет Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за енергетика, с който се премахват регулираните цени за битовите потребители от 2026 г. Проектът на решение не дава яснота относно точния механизъм за защита на домакинствата, както и уязвимите и енергийно бедните, както и за финансирането му, както е изразявала КНСБ в редица свои позиции.

От синдиката припомнят, че на същото заседание на Комисията по енергетика в т. 3 беше предвидено приемане на Пътна карта за неутралност по отношение на климата. В картата са заложени два възможни срока за затваряне на централите - 2030 г. или 2038 г. Припомняме заявената категорична позиция на КНСБ против всякакви сценарии с бързо спиране на въглищни мощности, което поставя под риск енергийната сигурност на страната.

По настояване на КНСБ точката беше отложена като подчертаваме, че Пътната карта в този си вид противоречи категорично на подписаното в резултат на протестите на миньорите и енергетиците от КНСБ и КТ "Подкрепа" Споразумение.

Настояваме Пътната карта да не бъде разглеждана в Народното събрание и да бъде отново представена за обсъждане в рамките на Комисия по енергиен преход към Консултативния съвет по Европейската зелена сделка, където да бъде актуализирана в съответствие със Споразумението от 3 октомври 2023 г., одобрено с решение на парламента на 4 октомври, пишат от КНСБ.

Вчера КНСБ излезе с официална позиция във връзка с подписаното споразумение по исканията на протестиращите работници от въглищните региони и последвалите твърдения от представители на парламентарни партии.

Според КНСБ синдикатът е въвлечен в партийни битки преди местния вот в края на този месец.

"Употребата за политически цели на организациите на независимите представители на работниците в България е недопустима. Още по-недопустимо е използването за политически интереси на справедливия гняв на хилядите миньори и енергетици", посочват от КНСБ в разпространената от пресцентъра на синдиката позиция.

Протестът, според синдиката, е резултат от дълго отлаганите решения по "зеления преход", за което отговорност и вина носят всички управлявали страната през последните десетина години. Той е израз на притесненията на всички работещи и живеещи в трите засегнати въглищни региони.