Цената на природния газ за месец октомври 2023 г. ще се понижи с близо 5 процента. Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов на провелото се днес открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление от обществения доставчик "Булгарсгаз" от 15 септември 2023 г. за утвърждаване на цена на продажба на природен газ на крайни потребители и на лица, на които е издаден лиценз за производство и пренос на топлинна енергия.

Веселин Синабов, директор на дирекция "Природен газ" в "Булгаргаз" ЕАД каза, че "Булгаргаз" няма забележки към доклада, изготвен от работната група на КЕВР. По негови думи от периода на подаване на доклада до днес ценообразуващият индекс се е повишил с около 8 процента заради стачки в Австралия на терминалите за втечнен природен газ и удълженото техническо обслужване на някои от най-големите находища за втечнен газ в Норвегия.

"Това се отрази на първоначалното намаление, което заявихме, и към днешна дата се очертава вместо 9 процента намалението на цената на природния газ да е около 5 процента", каза Синабов.

Председателят на КЕВР Иван Иванов обясни, че поевтиняването на природния газ за октомври ще бъде факт и най-вероятно ще се равнява на 5 процента, като ще се проследят текущите стойности на индекса в оставащите три дни от септември. Той насрочи закрито заседание в състав "Енергетика" на КЕВР за 1 октомври в 15 часа за утвърждаване на цена на природния газ за октомври за мегаватчас (MWh) - без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

В ценовия микс за месец октомври е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 47,72 на сто от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво, според КЕВР.

"Булгаргаз" е сключил за месец октомври два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

Председателят на КЕВР подчерта, че известното повишение на котировките през последните две седмици няма да има значително отражение върху цената за октомври, защото е постигнатата рекордна запълняемост на газовото хранилище в Чирен и на европейските хранилища - съответно 96,22 на сто и 95,19 на сто, както и продължаващото строителство на терминали за регазификация в цяла Европа.

КЕВР утвърди цена на природния газ за септември от 63,35 лева за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, което бе повишение с около 6 процента спрямо цената от 59,67 лева за мегаватчас през август.