Очаква се капацитетът от възобновяеми източници (ВЕИ) да нарасне допълнително с над 8 процента през 2022 г., достигайки почти 320 гигавата (GW). Това посочват експертите от Международната агенция по енергетика (МАЕ) в обновения си доклад - Renewable Energy Market Update - May 2022, предаде БТА.

Търсенето на биогорива се възстанови през 2021 г. след ниските нива поради КОВИД-19 през 2020 г. и в момента нивата са близки до тези от 2019 г. Експертите от МАЕ очакват растежът да се увеличи на годишна база с 5 процента през 2022 г. и с 3 на сто през 2023 г. От друга страна, повишаването на цените на суровините и политиката на много страни забавя растежа в краткосрочен план, което води до понижение с 20 на сто на предишна прогноза на МАЕ за повишението на търсенето на биогорива. Нахлуването на Русия в Украйна също оказва натиск върху вече високата цена на суровините за биогорива, по-специално на растителните масла.

Настоящата глобална енергийна криза налага ускоряването на прехода към чиста енергия и отново подчертава ключовата роля на възобновяемата енергия, изтъкват от МАЕ. В актуализираната прогноза се посочва, че вятърната и слънчевата енергия имат потенциал да намалят зависимостта на енергийния сектор на Европейския съюз от руския природен газ до 2023 г.

Възобновяемите енергийни мощности поставиха нов рекорд през 2021 г., увеличавайки се с 6 процента до почти 295 гигавата (GW), въпреки продължаването на предизвикателствата на веригата за доставки, причинени от пандемията, забавянето на строителството и рекордните цени на суровините за суровини. Очаква се разходите за слънчева фотоволтаична и вятърна енергия да останат по-високи през 2022 г. и 2023 г. в сравнение с нивата от преди пандемията поради повишените цени на стоките, смятат експертите. Въпреки това тяхната конкурентоспособност се подобрява поради по-рязкото увеличение на цените на природния газ и въглищата.

Докато задаващата се пазарна несигурност увеличава предизвикателствата, новият фокус върху енергийната сигурност - особено в Европейския съюз - също предизвиква безпрецедентен политически импулс към ускоряване на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. В крайна сметка прогнозата за пазарите на възобновяеми източници за 2023 г. и след това ще зависи от това дали ще бъдат въведени и приложени нови и по-силни политики през следващите шест месеца, завършват обновения си доклад експертите от МАЕ.