С наближаващия зимен сезон все повече индустриални предприятия започват да се притесняват, относно основната си ресурсна обезпеченост - наличието на електричество и газ за производствени нужди. Все повече предприятия предпочитат алтернативата собствена фотоволтаична централа. Слънчевата енергия може да се използва за генериране на електроенергия и топлина с широко индустриално приложение, включително обезсоляване на вода, преработка на нефт, обработка на храни, химическо производство и обработка на минерали и други.

Така започва анализът, изготвен специално за 3eNews и Dir.bg от екип на Atamiq. В него експертите представят възможностите на ВЕИ инсталации за производство на пара, видовете фотоволтачни инсталации и начините за финансиране.

През 2021 Цената на електроенергията от вятърна енергия, произведена на сушата е намаляла с 15%, вятърна енергия, генерирана в морето с 13%, а слънчева фотоволтаична енергия с 13% в сравнение с 2020 г. Разходите за ВЕИ продължават да спада, въпреки нарастващите предизвикателства пред веригата за доставки и растящите цени на суровините. Към настоящия момент приблизителна стойност на инвестиция във фотоволтаична инсталация с капацитет от 1MWp е в порядък на 950 000 до 1 200 000 в зависимост от типа на изградената инсталация - наземна или покривна, дали е предвиден обем за съхранение на електроенергия, режим на консумация и други.

Разходите за производство на енергия от възобновяеми източници през 2021 г., публикувани от Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) през Юли, показват, че почти две трети или 163 гигавата (GW) новоинсталирани мощности от възобновяеми източници през 2021 г. са имали по-ниски разходи от най-евтината в света опция за захранване с въглища през 2021 г. Г-20. Според направени изчисления, възобновяемата енергия, добавена през 2021 г., спестява около 55 милиарда щатски долара от глобалните разходи за производство на енергия през 2022 г.

Индустриалните предприятия все още са най-големият потребител на енергия и както повечето от нас знаят, 74% от промишлената енергия е под формата на топлина, предимно технологична пара. Парата, произведена от слънчева енергия е до голяма степен неизследван, но обещаващ начин за намаляване на емисиите. Докато фотоволтаичните (PV) панели, които преобразуват слънчевата светлина в електричество, са по-често срещани, топлинните решения са това, което е необходимо, за да се отговори на нарастващото търсене на топлина в индустрията.

3e-news.net