Европейските електроенергийни борси стартират новата седмица, започваща на 28 юни, с цени по-високи средно с около 10 евро за MWh спрямо предходната (21-27). В сравнение с предищния месец май повишението е с до 15 евро, а в сравнение със същия ден на предходната 2020 г. разликата достига до 30 евро за MWh.

Една от причините цените, постигнати в сегмента "пазар ден напред" на европейските електроенергийни борси през изминалата седмица, е горещото време. Другите фактори са поскъпващите петрол и природен газ, но и енергийния преход - стойността на въглеродните емисии, които се върнаха първо към нивото от над 53 евро за тон, за да завършат отминалата седмица при 55.23 евро за тон. Още в края на миналата седмица, наблюдаващи пазара на емисии прогнозираха, че бичите настроения ще продължат. Затова няма да е грешно да се каже, че тези стойности, постигнати на европейските електроенергийни борси са горещ ценови удар.

В началото на миналата седмица, с ден за доставка 21 юни, цената, постигната на БНЕБ (IBEX) достигна 84.46 евро за MWh, а на гръцката HENEX 84.72 евро за MWh. Седмица по-късно, с ден за доставка 28 юни, стойността на БНЕБ е 94.44 евро за MWh, а на гръцката HENEX - 97.66 евро за MWh, което е повишение съответно с 9.98 евро за MWh на БНЕБ и с 12.66 евро за MWh на HENEX.

За сравнение месец по-рано стойността, отчетена на българската електроенергийна борса е била 75.12 евро за MWh, а през 2020 г. - 58.04 евро за MWh. За гръцката HENEX, с която вече в сегмента "ден напред" се работи в една зона, данните сочат цена от 81.08 евро за MWh преди месец и 61.33 евро за MWh преди година.

На електроенергийната борса в Италия също е отчетен ръст - от 85.22 евро за MWh на 21 юни до 99.79 евро за MWh за доставка на 28 юни.

С най-високи цени, обаче, стартират новата седмица електроенергийните борси на Румъния и Унгария - 108.81 евро за MWh, сочи статистиката на energylive.cloud. Това е ръст с 30 евро за MWh само за седем дни - през миналата седмица, с ден за доставка 21 юни, на електроенергийната борса в Унгария отчетената стойност е 78.21 евро за MWh, а в Румъния - 77.42 евро за MWh.

На електроенергийните борси във Франция, Германия, Нидерландия, Австрия и Белгия цените също повишава, макара и по-слабо - средно с 10 евро за MWh - от 77.63 евро за MWh до 87.84 евро за MWh за Франция до 88.73 евро за MWh за Германия.

На практика "постиженията" на европейските електроенергийни борси в сегмента "ден напред" превишават отчитаните по-рано рекорди в Португалия и Испания. На фона на високите стойности на другите пазари Иберийската борса (OMIE) изглежда по-спокойна. Например, ако с ден за доставка 21 юни постигнатата цена там е била на ниво от 82.55 евро за MWh, то новата седмица стартира при 86.44 евро за MWh или поскъпване само с 3.89 евро за MWh.

Това дава основание да се определи, че миналата седмица, започваща на 21 юни, е най-горещата в ценово отношение от началото на годината. Търговията с ден за доставка 24 юни пък може да се определи като шокова за пазарните участници.

Най-високата цена, при това не само през изминалата седмица, но и откакто стартира електроенергийната борса в България и по-точно в сегмента "ден напред", е именно на 24 юни - 128.15 евро за MWh. До БНЕБ на първо място по ценови рекорд се нарежда и гръцката HENEX с идентична стойност.

След България по ценови рекорд в този сегмент се нарежда сръбската електроенергийна борса (SEEPEX) с постигната цена от 117.81 евро за MWh.

На останалите европейски електроенергийни борси цената в "ден напред" остава по-ниска и варира от 94.83 евро за MWh (Германия) до 85.23 евро за MWh (Испания и Португалия). Такива цени в Германия също не са отчитани от 2017 година.

Що се отнася до цените на фючърсите на електроенергия за следващото тримесечие, там също се отчита ръст за някои пазари до 4 процента.

Вятър, слънце, търсене на електроенергия

През изминалата четвърта седмица на юни средните температури се повишиха в по-голямата част от Европа, което доведе до увеличаване на търсенето на електроенергия. Предварителните данни сочат за увеличение на търсенето между 2,6% до малко над 8 процента на всички европейски електроенергийни пазари.

По предварителни данни влияние върху по-ниските стойности на някои пазари оказва по-високото производство на вятърна енергия. Това на този етап не се отнася за българския електроенергиен пазар. Внимателното проследяване на данните на Електроенергийния системния оператор (ЕСО) не дава основание да се смята за съществен ръст на вятърните мощности.

По отношение на слънчевата енергия, данните от статистиката за седмица по-рано (14 - 20 юни) сочат за увеличение на производството на слънчева енергия с 16 % на германския пазар и близо до 5 на сто на италианския. Както и спад от 15 до 30 на Иберийския полуостров и Франция. Предварителните данни на статистиката за отминалата седмица от 21 до 27 юни сочат за увеличение на производството на енергията от слънце на Иберийския полуостров и спад в Италия.

Колкото за България, по всичко личи, че производството на слънчева енергия ще отбележи ръст. Все пак трябва да се отчете разликата между българския и западните пазари, при които употребата на малки ВЕИ за собствено потребление в съчетание със системи за съхранение е много по-напреднало и осигурява съответно и по-голяма независимост на потребителите от иначе толкова стресиращите ценови нива на европейските електроенергийни борси в сегмента "ден напред".

С ден за доставка 21 юни цената, постигната на БНЕБ (IBEX) достигна 84.46 евро за MWh, а на гръцката HENEX 84.72 евро за MWh. Седмица по-късно, с ден за доставка 28 юни стойността на БНЕБ е 94.44 евро за MWh, а на гръцката HENEX - 97.66 евро за MWh.

3e-news.net