В Гърция изглежда ще има отново рекордна година по отношение на новите инсталации в зелената енергия, тъй като те са много по-високи от 2021 г.. И то особено в сегмента на слънчевата енергия.

Според последния доклад на пазарния оператор DAPEEP, 91 MW са инсталирани във вятърния енергиен сектор в Гърция от януари до юни, увеличавайки общата мощност до 4294 MW. При соларните паркове увеличението е със 679 MW и общата им мощност вече достига 4288 MW. Данните показват, че има 10 MW в нови малки водноелектрически централи, увеличавайки сегмента до 249 MW. Новите инсталации за биомаса и биогаз имат комбиниран капацитет от 7 MW, което повиши общата мощност до 102 MW, докато съоръженията за когенерация добавиха 10 MW и вече са с обща мощност от 119 MW. Така общата нова ВЕИ мощност през първото полугодие е за 888 MW.

В страната вече има инсталирани 9422 MW възобновяеми източници, съобщи BalkanGreenEnergyNews. Според министъра на околната среда и енергетиката Костас Скрекас целта за тази година е новите инсталирани мощности за възобновяема енергия да достигнат рекордните 2 GW и да надминат прага от 10 GW.

Друг важен крайъгълен камък беше, че през първата половина на 2022 г. фотоволтаиците изпревариха вятърната енергия като възобновяем източник номер едно по отношение на инсталирания капацитет. Това е факт ако в сметките се включат фотоволтаиците на покрива, според данните на местните соларни асоциации.

Трябва също така да се спомене, че се очаква гръцкото правителство да постави цел за 2030 г. за възобновяеми енергийни източници от 25 GW в ревизията на Националния план "Климат и енергетика" (NECP).

Финансовата сметка за ВЕИ подкрепа ще излезе на червено поради субсидиите за потребителите

Друг аспект от усилията на правителството за разработване на възобновяеми енергийни източници е специалната сметка, поддържана от DAPEEP, която включва всички финансови входове и изходи, за осигуряване на плащания към производителите на зелена енергия. Сметката имаше дефицит преди няколко години и след интензивни усилия се върна към голям излишък миналата година. Излишъкът е резултат и от поскъпването на цените на електроенергията по европейските пазари.

Въпреки това решението за субсидиране на потребителите от сектора на възобновяемите енергийни източници поради енергийната криза погълна значителни средства, оставяйки го с прогноза за 40 милиона евро на червено в края на 2022 г. Разработчиците на възобновяема енергия предупредиха, че се нуждаят от сигурност и стабилна рамка, за да поддържат инсталациите на необходимите нива за постигане на националната цел за 2030 г.