През първата половина на 2021 година средната цена на електричеството за домакинствата в ЕС е нараснала леко спрямо същия период на 2020 година (21,3 евро за 100 киловатчаса) и е била 21,9 евро за 100 киловатчаса, отчита Евростат. За сметка на това средната цена на газа се е понижила леко през първото полугодие на 2021 година до 6,4 евро за 100 киловатчаса.

Напоследък цените на едро за електричеството и газа значително се повишиха в ЕС. Официалните данни на Евростат за втората половина на 2021 година ще бъдат налични през април 2022 година.

Данъците и таксите са формирали 39 процента от сметките за електричество на домакинствата в ЕС през първата половина на 2021 година. При сметките за газ този дял е бил 36 процента.

Електричеството е поскъпнало в 16 страни членки на ЕС през първата половина на 2021 година спрямо същия период на 2020-а. Най-голямото увеличение (изчислено в национална валута) е било отчетено в Словения (+15 процента), след която се нареждат Полша (+8 процента) и Румъния (+7 процента).

Най-голям спад е бил регистриран в Нидерландия (-10 процента), следвана от Кипър (-7 процента) и Литва (-6 процента).

Изчислени в евро, средните цени на електричеството за домакинствата през първата половина на 2021 година са били най-ниски в Унгария (10 евро за 100 киловатчаса), България (10,2 евро) и Малта (12,8 евро), а най-високи - в Германия (31,9 евро), Дания (29 евро), Белгия (27 евро) и Ирландия (25,6 евро).

Между първата половина на 2020 и същия период на тази година цените на газа са намалели в 20 от 23-те страни членки на ЕС, за които има налични данни за цените на газа при домакинствата. Най-голям спад в цените на газа за домакинствата (изчислени в национална валута) е бил отчетен в Литва (-23 процента), следвана от Словакия (-10 процента) и Полша (-9 процента).

За сметка на това газът е поскъпнал в Дания (19 процента), Германия (8 процента) и Люксембург (6 процента). Цената на енергията е била основният двигател за скока на цените в Дания, а таксите са допринесли за растежа в Германия и Люксембург.

Средните цени на газа в евро за домакинствата през първата половина на 2021 година са били най-ниски в Литва (2,8 евро за 100 киловатчаса), Латвия (3 евро) и Унгария (3,1 евро), а най-високи - в Нидерландия (9,6 евро), Дания (9 долара) и Португалия (7,6 евро).