Електрификацията е най-важният фактор за декарбонизация и най-голямата възможност за това десетилетие. Изменението на климата постави труден краен срок за трансформация и ние приветстваме настоящата цел на Европейската комисия за намаляване на нетните емисии с 55% до 2030 г. Това е записано в позиция на Съюза на електроенергийната индустрия - Eurelectric, който бе представен вчера. Установяването на ясни цели за декарбонизация до 2030 г. е от основно значение за определяне на траекторията за бъдещето. Но спешно е необходима "Стратегия за електрификация", за да се направят промените в необходимия мащаб, препоръча европейската браншова организация.

Тъй като ЕС разработва пакета "Подходящ за 55", електричеството и многобройните му употреби и предимства трябва да бъдат приоритет. Енергийният сектор ще има нова роля за крайните потребители - електрическите компании ще предоставят нисковъглеродни решения, независимо дали това е за транспорт, отопление, промишлени процеси или за потребителите в домовете им, пише още в позицията на Eurelectric.

Според неправителствената професионална организация, една стратегия за електрификация би предложила дори повече от декарбонизация. Това би увеличило енергийната сигурност, с по-малка нужда от внос на енергия и ползи за здравето, заедно с намаляването на използването на изкопаеми горива.

Това би насърчило нови възможности за работната сила. Навигацията в енергийния преход ще изисква от електрическите компании експерти, които искат да използват своите цифрови умения за решаване на сложните предизвикателства, които предстоят, и да окажат положително въздействие върху околната среда. Десетилетие на ускорена електрификация ще създаде работна сила с нови умения и нови възможности.

Това също би спомогнало за насърчаване на нова индустрия на водород от електролиза, която предлага нови пътища за непряко електрифициране на трудно декарбонизиращите сектори на икономиката.

Намираме се в критична точка на прелом в енергийния преход, където общественото търсене на климатични действия е безпрецедентно. В същото време потребителите, предприятията и правителствата искат надеждно и достъпно снабдяване с електричество, пише още в позицията на Eurelectric.

В документа се твърди, че битовите потребители желаят все повече от доставчиците на услуги, което отразява техните ценности и начин на живот, и това включва електрическа мобилност. По този начин ще се промени играта през това десетилетие. Наложително е да се възприеме пълната гама от опции за електрическа технология и тези възможности да станат промишлено достъпни.

В този момент на прехода истинското предизвикателство за иновации не е в новите идеи или технологии. Много от решенията вече съществуват - важното е да се осъществят проектите в промишлен мащаб възможно най-бързо и с помощта на по-големите играчи, препоръчват от браншовия съюз.

Според него, електроенергийните компании ще играят централна роля при развитието на търсенето: производство и доставяне на беземемисионна енергия и услуги, които клиентите искат, и организиране на междуотрасловите екосистеми, които ще осигурят енергийния преход.

3e-news.net