Европейската комисия преразглежда икономическите предположения зад своя пакет от закони за енергетиката и климата, представен миналата година, заявявайки, че високите цени на газа, подхранвани от войната в Украйна, са засилили аргументите за мобилизиране на по-амбициозни цели за енергийна ефективност. Брюксел внесе преразглеждане на директивата за енергийна ефективност миналата година, като въведе нови цели за намаляване на първичното (39%) и крайното (36%) потребление на енергия до 2030 г., което става правно обвързваща цел на ниво ЕС. Настоящата цел - от 32,5% общо до 2030 г. - не е обвързваща, което води до критики, че Европейският съюз е бил твърде мек по отношение на прилагането на мярката, припомня европейското издание Euractiv.

"Очевидно ситуацията се е променила, защото сега за съжаление сме в свят на по-високи цени на енергията", каза Клаудия Каневари, служител на ЕС, оглавяващ отдела, отговарящ за енергийната ефективност в Европейската комисия. "Комисията проучва как може да бъде обоснована цел за по-висока енергийна ефективност", каза Каневари пред участниците в събитие, малко по-рано този месец. В момента в Европейския парламент и Съвета на министрите на ЕС тече дискусията по преработената директива", така че е важно да се предостави научната подкрепа доколкото е възможно, така че и двамата законодатели да могат да се споразумеят за по-амбициозни цели", обясни Каневари.

В Европейския парламент има апетит за по-високи цели. Законодателят, управляващ преработката на директивата за енергийна ефективност, Нилс Фуглсанг, предложи "намаляване с 43% за крайното и 45,5% за потреблението на първична енергия", мярка, по-амбициозна спрямо първоначалното предложение на Комисията.

Стремежът на Европа да премахне руския газ и да повиши енергийната ефективност неизбежно ще засегне европейските потребители, които разчитат почти на 40% на природен газ за отопление на домовете си.

"Всички градове с амбициозни енергийни и климатични програми възнамеряват да развиват централно отопление", казва Биргер Лауерсен, президент на Euroheat & Power, асоциацията, представляваща сектора на централното отопление в Брюксел. "Чрез събирането на отпадната топлина както от промишлеността, така и от производството на електроенергия и чрез използване на интелигентни мрежи за централно отопление, е възможно да се спести целия природен газ, използван в момента за отопление на сгради в Европа". Това гласи финансиран от ЕС проект, който оценява потенциала на промишлената отпадна топлина в Европа. На този принцип работят и топлофикациите в България, но най-голямата от тях столичната е в критично тежко финансово състояние от години.

"При централното топлоснабдяване и охлаждане определението за "ефективни" системи постепенно ще се затяга, за да се отдалечи от системите, базирани на изкопаеми горива", обясняват предложенията си от ЕК. По същия начин, съгласно предложението на Комисията, комбинираните топлоенергийни централи, широко използвани в системите за централно отопление, вече няма да се считат за "ефективни", ако отделят повече от 270 грама CO2 на 1 киловатчас произведена енергия. 

Очаква се тази мярка на практика да отхвърли от пазара когенерационните централи на въглища и най-неефективните газови мощности.

"Ще се премахнем напълно от въглищата в системите за централно отопление на Полша до 2030 г.", каза Ванда Бук, вицепрезидент по регулаторните въпроси в (PGE). Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) е държавна публична енергийна компания и най-големият производител на електроенергия в Полша.

"Декарбонизирането на топлофикацията трябва да се извършва в разумни срокове, за да се поддържа непрекъсната доставка на топлина до бизнеса и домакинствата", смята Бук. "И от полска гледна точка, нещото, което трябва да имате в пакета, е промяната на определението за ефективни системи за централно отопление и дефиницията за високоефективно комбинирано производство на газ съгласно директивата за енергийна ефективност", настоя тя.

Всъщност изборът на гориво в топлофикацията зависи много от местните обстоятелства, смята Биргер Лауерсен. "Не всички страни могат да заменят всичките си въглища със слънчеви фотоволтаични или вятърни турбини, много от тях ще се нуждаят от някакъв вид производство на топлинна енергия. И какъв е очевидният избор? В много страни това може да е природен газ", добави той. "Дали природният газ трябва да играе роля в енергийния преход, не е въпрос на сектора на топлофикацията да решава - това е национален избор, който всяка страна ще направи", каза Лауерсен.

3e-news.net