Емисиите на парникови газове от енергийния сектор достигнаха рекордно високо ниво миналата година, тъй като търсенето на изкопаеми горива нарасна. Това се случва независимо от голямото увеличение на възобновяемата енергия в глобален мащаб. Всичко това е обобщено в доклад, който подчертава необходимостта от ускоряване на зеления преход, представен пред FT. Според данните емисии от енергийния сектор са се увеличили с 2 процента през 2023 г., за да надхвърлят 40 гигатона CO₂ еквивалент за първи път, според статистическия преглед на Световната енергетика изготвен от Института по енергетика (Energy Institute).

"Чистата енергия все още дори не отговаря на целия растеж на търсенето", каза Ник Уейт, главен изпълнителен директор на базирания в Лондон Energy Institute. "Може да се каже, че [енергийният] преход дори не е започнал", заяви специалистът.

Той подчерта "непостоянния" напредък в преминаването към производство на електроенергия от възобновяеми източници, което се е повишило с 13 процента спрямо 2022 г., достигайки рекордните 4748 тераватчаса. Използването на изкопаеми горива се ускори в страни с висок ръст като Индия, но имаше признаци, че търсенето е достигнало пик в Европа, САЩ и други развити икономики.

В доклада, който беше публикуван в четвъртък, се казва, че глобалното потребление на първична енергия се е покачило с 2 процента до рекордните 620 екзаджаула - 1 EJ е еквивалентен на около 170 милиона барела петрол. Делът на изкопаемите горива в енергийния микс намаля леко с 0,4 процентни пункта до 81,5 на сто. Делът им е бил 86 процента през 1995 г.

Данните подчертават предизвикателствата пред света точно седем месеца след като страните на конференцията COP28 в Дубай си поставиха амбициозни цели за ускоряване на прехода от изкопаеми горива, в опит да ограничат глобалното затопляне до 1,5C над прединдустриалните нива. Саймън Върли, ръководител на енергетиката в KPMG, който е съавтор на доклада, каза, че е "време да удвоим усилията си за намаляване на въглеродните емисии и осигуряване на финансиране и капацитет за изграждане на повече нисковъглеродни енергийни източници в "глобалния юг".

Тазгодишният доклад показва, че делът на изкопаемите горива в енергийния микс на Европа пада под 70 процента за първи път от индустриалната революция, тъй като континентът продължава да намалява зависимостта си от руски газ след нахлуването на Москва в Украйна, а и постепенно се отказва от въглищата. "Ще е необходима голяма неочаквана промяна, за да може Европа да се върне от този курс", смята Уейт.

В САЩ потреблението на въглища е спаднало със 17 процента, спомагайки за намаляване на общото използване на изкопаеми горива в страната с 2 процентни пункта до малко над 80 процента от потреблението на първична енергия. И двете икономики "проявяват ясни признаци на пиково или след пиково търсене на изкопаеми горива", каза Уейт. За разлика от това, използването на изкопаеми горива в Индия се покачи с 8 процента, като потреблението на въглища изпревари комбинираното използване в Северна Америка и Европа за първи път.

Докато страната беше на път да изпълни целите си за изграждане на нов капацитет за възобновяема енергия, това беше "далеч от достатъчно, за да покрие общото увеличение на търсенето на енергия", каза Уейт. В Китай, който представлява около 30 процента от световната консумация на първична енергия, потреблението на изкопаеми горива се покачи с 6 процента до нов връх от 139 EJ. Страната обаче бързо въвежда възобновяема енергия, като новите й слънчеви и вятърни мощности представляват 63 процента от глобалните инсталации през миналата година. Освен това е дом на половината от големите батерии за съхранение на енергия в света.

3e-news.net

Като цяло делът на изкопаемите горива в първичния енергиен микс на Китай намалява през последното десетилетие, достигайки 81,6 процента през 2023 г. Уейт каза, че бързият растеж на възобновяемите енергийни източници в Китай сочи към "потенциална инфлексна точка", която може да види чисти енергийни източници, срещащи ръста при електричество с този на търсенето през 2027 г. и надвишаване по този фактор до 2030 г. Изданието припомня, че петролната компания BP публикуваше своя Статистически преглед на световната енергетика в последните повече от 70 години, преди Институтът по енергетика, орган, който представлява професионалисти в сектора, да поеме изготвянето на доклада през миналата година.