Слънчевата и вятърната енергия могат да нараснат достатъчно, за да ограничат глобалното затопляне до 1,5C, ако средният 10-годишен темп на растеж от 20% може да се запази до 2030 година. Това заявиха от независимият мозъчен тръст за климата Ember в свой доклад публикуван преди ден. Производството на енергия от слънцето нарасна с 23% в световен мащаб през 2021 г., докато доставките на вятърна енергия са нараснали с 14% за същия период. Заедно и двата възобновяеми източника представляват 10,3% от общото световно производство на електроенергия, което е с 1% повече от 2020 г., показват данните на Ember.

Понастоящем 50 страни са постигнали това равнище, сред които за първи път миналата година са били Китай и Япония, сочи третият глобален преглед за електроенергията, изготвен от организацията, която е събрала данни за 2021 година от 75 страни или 93 на сто от световното търсене.

Нидерландия, Австралия и Виетнам имаха най-бърз темп на растеж на възобновяемите източници, като през последните две години успяха да прехвърлят около 10% от търсенето на електроенергия от изкопаеми горива към вятърна и слънчева енергия, обясняват анализаторите.

"Ако тези тенденции могат да бъдат възпроизведени в световен мащаб и поддържани, енергийният сектор ще бъде на път да постигне целта от 1,5 градуса", заявяват от Ember в своя доклад.

Десет страни осигуряват една четвърт от електроенергията си от тези два ресурса, като сред тях са Дания с 52 на сто, Люксембург с 43 на сто и Уругвай с 47 на сто.

Като цяло 38 на сто от електроенергията в света през 2021 година е произведена от декарбонизирани източници, включително ядрена енергия, като основната възобновяема енергия продължава да е хидроелектрическата - язовири.

Въглищата обаче са генерирали 36 на сто електроенергия. "Ембър" подчертава възстановяването в използването на този енергиен ресурс, който е най-вреден за климата, под влиянието на бума в търсенето на електроенергия след пандемията от Ковид-19. Търсене на въглища се увеличава рязко, все едно има още една страна като Индия.

Ако към въглищате се добави и повишението с 1 на сто в използването на природен газ, то свързаните със сектора на електроенергията въглеродни емисии са достигнали нов връх миналата година, надвишавайки с 3 на сто рекордното равнище от 2018 година.

Това означава, че за да се ограничи глобалното затопляне до 1,5 по Целзий спрямо прединдустриалната ера, секторът на електроенергията трябва да се разпростре към нови приложения (транспорт, отопление) и да е изцяло декарбонизиран.

"Ние се доближаваме до точката, при което вятърът и слънчевата енергия могат да покрият новото търсене на електроенергия, но все още не сме там. Ако поддържаме тези темпове на растеж, които виждаме, ще бъдем там скоро", смята Джоунс. Най-големият скок в търсенето бе регистриран в Китай през 2021 г., и то е с 13% в сравнение с нивата преди пандемията през 2019 г., показват данните.

3e-news.net