Освен инвестициите в нови ВЕИ централи е важно фокус да има у върху поддържането и модернизацията на електропреносните и електроразпределителните мрежи у нас. Те ще са гръбнакът на бъдещата зелена икономика и трябва да бъде променен модела на мислене и инвестиции в тези мрежи. Това стана ясно от изказванията на енергийните експерти по време на форума "Енергия за зелено бъдеще", организиран от Министерство на енергетиката.

Засега в България сме се фокусирали върху инвестициите и развиването на производството на зелена енергия, а по-малко внимание се обръща на факта, че навлизането на ВЕИ централите изисква нов вид визия и изграждане на мрежата. Сегашната мрежа у нас бе изградена за работа при други принципи и условия. В момента, за присъединяване на новите ВЕИ централи ще трябва сериозно надграждане на преносните способности на мрежата. Дори бих казал поне два пъти по-силна мрежа. Това обясни пред форума Диитър Зарчев, шеф на Съвета на директорите на Електроенергийния системен оператор.

Той припомни, че в момента производството на ВЕИ енергия се е концентрирало далеч от основните енергийни мощности и консумация - вече е в земеделски райони със слаборазвита електроенергийна мрежа. Това създава трудности при присъединяване на зелената енергия. Трудности има и за балансирането на тази енергия, която буквално трябва да "се разкарва" от ниско към средно напрежение и обратно.

Според Валентин Колев пък трябва да се намери начин да се акумулира произведената енергия и тя да се използва в моментите на пиково потребление. Например енергията, произведена през лятото, да се складира и използва през зимата. Той припомни, че вече има заявки за присъединяване на 18 000 мвт ВЕИ мощности у нас.

Важно е да фокусираме вниманието си върху инвестиции не само в електропреносната мрежа, но и към електроразпределителната мрежа. Причината е, че 96-97% от потребителите в Европа и у нас са присъединени към разпределителните мрежи, обясни Калоян Стайков, старши икономист в Института за енергиен мениджмънт. Именно разходите тук, при "последната миля" са огромни и са нужни инвестиции в мрежата, обясни той. Според наличните данни около 70% от фотоволтаичните централи в България са присъединени към разпределителната мрежа. В Европа също - 75% са присъединени към разпределението и този тренд ще се запази и занапред, обясни Стайков.

3eNews