В Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предстои сформиране на работна група, която ще изработи стандарти за качество и правила за сертифициране на RDF горивото у нас, научи 3eNews. България има наказателна процедура заради старите сметища и натрупани огромни количества RDF от 70 общини в страната, които са с много лоши показатели, заради което почти никой не иска да ги изгаря. С тези лоши показатели обаче не може да стигнем до намаляване на емисиите и подобряване качеството на въздуха.

RDF горивото е раздробена фракция, произведена от различни видове отпадъци, като "твърди битови отпадъци", промишлени сухи отпадъци и отпадъци от различни търговски обекти. По състав RDF е смес от материали, отличаващи се с по-висока горимост (например хартия, пластмаса) в сравнение с компонентите в общия поток отпадъци. В България, където контейнерите за смет са предимно на открито и са с високо съдържание на влага, може да се очаква, че полученото RDF е с по-лошо качество, показват анализите.

В момента само четири компании имат разрешения за изгаряне на отпадъци. Това са циментовите заводи "Златна панега" и "Девня цимент", "Холсим" и Топлофикация -Сливен. Фирмите плащат по 300 евро на кубик, за да изгарят вносни отпадъци, а на българските общини плащат по 30 евро на кубик и не искат да ги изгарят заради по-лошото качество. Затова служебният министър Асен Личев наложи забрана за вноса на отпадъци, но качеството на неправилно събраните отпадъци не е добро за производство на добро гориво, признават от екоминистерството.

Заедно със задължителното сертифициране се очаква екоминистерството да внедри и използването на SRF отпадъци. Твърдото възстановено гориво (SRF) е висококачествена алтернатива на изкопаемите горива и се произвежда от предимно търговски отпадъци, включително хартия, дърво, текстил и пластмаса. То е преминало през допълнителна обработка за подобряване на качеството и стойността. Има по-висока калоричност от RDF и се използва в съоръжения като циментови пещи.

3e-news.net