Модерно съоръжение за улавяне и съхранение на въглерод стартира работа в датската част на Северно море. Проектът "Грийнсенд" (Greensand - "Зелен пясък") се реализира от консорциум от компании, сред които водещи са германската "Винтерсхал Деа" (Wintershall Dea) и британската "Инеос" (INEOS).

Планира се в Белгия да бъде "улавян" въглероден диоксид, който да бъде транспортиран с кораби до района на изчерпано петролно находище, което се намира под морското дъно на 200 километра от датското крайбрежие на Северно море. Там газът ще бъде "инжектиран" в съоръжението, в което ще бъде съхраняван.

Като цяло проектът представлява извличане на емисии от въглероден диоксид, отделяни при работата на топлоцентрали и заводи и складирането им в подземни хранилища, отбелязва ДПА.

Учени към Международната агенция за енергията (МАЕ) и Организацията на обединените нации (ООН), които са експерти по въпросите на изменението на климата, отбелязват, че технологията за улавяне на въглерод е ключов фактор за постигане на климатичните цели.

В началото на февруари Дания предостави на консорциума около "Винтерсхал Деа" и "Инеос", както и на френската корпорация "ТоталЕнержи" (TotalEnergies), първите лицензи за реализиране на проекти за улавяне и съхранение на въглерод.

Очаква се от 2030 г. в съоръжения в датската част на Северно море да бъдат складирани до 13 милиона тона въглероден диоксид годишно. Планира се В "Грийнсенд" да бъдат съхранявани по 8 милиона тона от това количество.