Чешкият Чиновец, намиращ се недалеч от границата с Германия, лежи върху малко съкровище. Около три до пет процента от световните запаси на литий се намират там. Литият придоби огромно значение през последните години. Той се използва, наред с другото, при производството на батерии - а енергийният преход и електромобилността трудно биха били възможни без литий. Цените на суровината в момента са толкова високи, че добивът би бил много изгоден за Чехия.

Достатъчно за един милион литиеви батерии годишно

Край Чиновец има много мини - в района се копае руда още от XIII век, а от 1940-те години се добиват волфрам и калай.

Настоящото предварително проучване за осъществимост показва, че край Чиновец потенциално може да се добиват по 2,25 млн. тона руда годишно, което ще позволи производството на почти 30 000 тона литиев хидроксид. Според настоящите оценки количеството добита руда вероятно ще бъде достатъчно за производството на почти един милион литиеви батерии за автомобили всяка година.

Чехия се надява сама да произвежда батериите в бъдеща гигафабрика. "Можем да обхванем цялата верига от добива, преработката, производството на батерии, производството на чипове до крайното производство на автомобили", каза премиерът Петър Фиала. Той се надява, че добивът на литий може да се превърне в икономически двигател за региона.

Литиев вместо въглищен регион?

Този регион е един от най-бедните в страната. Очертаващият се край на добива на въглища, който е осигурявал работа на хиляди местни хора, е оставил след себе си структурни проблеми. Изчислено е, че хиляда миньори ще намерят работа през 25-годишния период на добив на литий. Планът за изграждане на гигафабрика за производство на батерии за електромобили също ще донесе работни места и пари в региона.

Местните власти подкрепят добива на литий, стига той да се извършва по възможно най-екологичния начин. "Но много зависи от това какви рамкови условия ще бъдат договорени преди да се осъществи действителният добив. Все още имаме спомени за последиците от добива на въглища в региона. Всяко влошаване на условията на живот също трябва да бъде адекватно компенсирано", казва областният управител Ян Шилер. 

Нови перспективи или отново добив на въглища?

Устецкият регион ще получи средства от ЕС по линия на Фонда за справедлив преход, за да финансира прекратяването на въгледобива и да промени структурата на местната икономика. Част от тези пари сега ще се влеят в по-нататъшното развитие на проекта за добив на литий. Някои експерти обаче предупреждават, че след спада на добива на кафяви въглища Устецкият регион не може просто да премине към следващата минна индустрия. Те препоръчват вместо това парите да се инвестират в образование и общо преструктуриране на икономиката на региона.

Подобни гласове се чуват и сред населението. Професорът в местния университет Михал Колецко например е откровен противник на добива на литий. "Смятам, че литият не е правилният начин. Ако искаме да променим региона и да му дадем ново бъдеще, трябва да вземем решение за фундаментална промяна. Трябва да се съсредоточим върху области, които имат потенциал, и то не само в икономически план, но и да променим социалния състав и нивото на образование на населението", казва Колецко пред ДВ.

Страх от последиците за околната среда

Мнението на хората от околностите на Чиновец е разнопосочно. Както съобщава Чешкото радио, най-големите опасения на жителите са свързани със заплахата за водните запаси и с влошаването на качеството на въздуха, причинено от транспортирането на добитата суровина.

Както при всеки добив на невъзобновяеми суровини, добивът на литий също оказва въздействие върху околната среда. В Южна Америка, където се намират около 70 на сто от световните запаси на литий - в така наречения "Литиев триъгълник" между Боливия, Чили и Аржентина - нивото на подпочвените води рязко спада поради изпомпването на съдържащата литий солна луга. Поради небрежното отношение на добивните компании в някои случаи въздухът, водата и почвата бяха замърсени на някои места. В Чиновец литият ще се извлича от коренните скали. Този метод на добив също се счита за водоемък и много енергоемък.

Според енергийната компания ЧЕЗ процесът на одобрение за добив на литий трябва да започне в края на 2023 година. Изглежда обаче, че компанията не се съмнява в изхода на процедурата: тя вече е закупила земя за завод за преработка на литий за един милиард чешки крони - около 40,8 милиона евро.