"Булгаргаз" ЕАД обяви днес провеждането на търг за покупка на количества втечнен природен газ, съобщиха от дружеството.

До 16 август се очакват оферти за общо 5,5 млн. MWh или около 550 млн. куб. м суровина за периода октомври, ноември и декември 2022 г. с място за разтоварване - гръцкия терминал за регазификация Ревитуса.

Търсеното количество втечнен газ за октомври е 1 500 000 MWh; за ноември - 2 000 000 MWh; и за декември - 2 000 000 MWh;

Възможно е предлагането и на частични количества, уточняват от "Булгаргаз".

Офертите трябва да бъдат подавани до 12 часа на 16 август 2022 г. (вторник). Предлаганите цени трябва да са реферирани към съответната цена за месеца на нидерландската борса TTF с включена отстъпка или да е реферирана към тази на американския газов център Хенри хъб. Трябва да включва и разходите за регафификация.

Продавачът трябва да посочи и всички допълнителни разходи, които могат да възникнат за купувача при доставката. В случай, че такива не са посочени, ще се счита, че всякакви допълнителни разходи, непредвидени в офертата, ще бъдат за сметка на продавача.

В случай, че бъде подписан договор за доставка с избрания участник/участници, същият ще влезе в сила при условие, че "Булгаргаз" потвърди осигуряване на слот за регазификация и съхранение в приемния терминал не по-късно от 20.09.2022 г. В случай, че до посочената дата "Булгаргаз" не осигури слот за регазификация и съхранение на LNG товарите в приемния терминал, договорът за доставка няма да породи задължения за страните.

По-рано днес служебният вицепремиер и министър на транспорта Христо Алексиев обяви, че финансовата стабилизация на обществения газов доставчик е приоритет за властите, заедно със завършването на газовата връзка с Гърция.

 

Миналата седмица бе съобщено, че две министерства започват работа по създаването на оздравителен план за "Булгаргаз". Целта е дружеството да има възможност да плаща необходимите количества природен газ. Заради газовата криза в страната, служебното правителство обяви, че още през тази седмица ще бъде обявен търг за краткосрочни доставки на втечнен газ.

Очаква се и решение на служебното правителство по казуса с вече договорените количества от кабинета "Петков", а срокът е 19 август.

Служебният зам.-министър на енергетиката и представител на кризисния щаб Еленко Божков заяви, че една от целите на търга е хипотетично заместване на количествата от 7-те танкера. Божков потвърди, че доставките за България до месец септември тази година са уредени, но под въпрос са следващите три месеца.