Публикуваното преди ден, 12-о издание на най-изчерпателния доклад, издаван досега за финансиране на изкопаеми горива, документира тревожно разминаване между глобалния научен консенсус относно изменението на климата и продължаващите бизнес практики на най-големите световни финансови институции.

Тазгодишният доклад на специализираната интернет платформа за тропическите гори RAN, озаглавен "Банкиране върху климатичния хаос 2021", разширява фокуса си от 35 на 60 от най-големите банки в света. От документа става ясно, че през петте години от приемането на Парижкото споразумение досега тези финансови институции са налели над 3.8 трилиона долара в индустрията на изкопаемите горива.

В доклада също така се подчертава, че дори в разгара на предизвиканата от пандемията рецесия финансирането на изкопаеми горива е било по-високо през 2020 г., отколкото през 2016 г. Тази тенденция стои в пряка противоположност на заявената цел на Парижкото споразумение за бързо намаляване на въглеродните емисии, за да се гарантира под 2°, възможно най-близо до 1.5° по Целзий максимално повишаване на глобалната температура до средата на века.

Докладът също така разглежда нововъзникващите ангажименти на банките относно политиката в областта на климата за отдалечената и неопределена цел за привеждане в съответствие с целите на Парижкото споразумение и постигане на "беземисионна икономика до 2050 г." или за ограничаване на финансирането за неконвенционални изкопаеми горива. Тези тенденции са крайно недостатъчни за намаляване на глобалното затопляне и несъответстват на целите на Парижкото споразумение, подчертават авторите на доклада.

3e-news.net

Базираните в САЩ банки продължават да са най-големите световни двигатели на емисиите през 2020 г., като JPMorgan Chase остава "най-лошата банка в света, подкрепяща изкопаемите горива".

От финансовата институция наскоро се ангажираха да приведат финансирането си в съответствие с Парижкото споразумение и въпреки това продължават по същество неограниченото финансиране на изкопаемите горива. От 2016 до 2020 г. дейностите по кредитиране на JPMorgan Chase са осигурили близо 317 млрд. долара за изкопаемите горива, което е с почти 33% повече спрямо Citi - следващата "най-лоша банка за инвестиции в петролната и газова индустрия" за този период.

Парите се наливат в компании, разширяващи производството си в сферата на изкопаемите горива. Сред тях са тези. които стоят зад изключително противоречиви проекти като нефтопровода в нефтените пясъци Line 3 и разширяването на фракинга в землището на местните общности Mapuche в аржентинския регион Патагония. Това са само два от над двадесетте казуса, представени в доклада.