Статистиката за замърсяването на въздуха от въглища посочва приноса на малък брой страни в Европа. Турция и Украйна се нареждат сред първите три най-замърсяващи държави в Европа, а страните от Западните Балкани са следващите в списъка въпреки относително малките си географски размери.

Това е записано в доклад на мозъчния тръст Ember. Според данни за 2019 г., представени в изследването на Ember, 61.3% от индустриалните емисии на серен диоксид (SO2) идват от Югоизточна Европа.

Когато въглищата се изгарят за производство на електричество, във въздуха се изпускат сериозно количество замърсители, които са заплаха за човешкото здраве. Именно заради това централите са отговорни и за големия брой преждевременни смъртни случаи.

Тъй като замърсителите понякога изминават хиляди километри, замърсяването на въздуха от въглища засяга цяла Европа, независимо от източника.

ТЕЦ Битоля е най-големият замърсител със серен диоксид на Балканите

Що се отнася до емисиите на SO2, първите десет въглищни централи са отговорни за 44% от общия брой вредни емисии. Бурштинската ТЕЦ, разположена в Украйна, е най-големият замърсител в категорията, следвана от централата "Битоля" в Северна Македония, която пък е най-големият замърсител на Балканите.

Останалите осем топлоелектрически централи са също от региона, проследявани от Balkan Green Energy News:

"Сома Б" и "Канагал" (Турция), "Никола Тесла A" (Сърбия), "Сейтомер" (Турция), "Какан" и "Углиевик" (Босна и Херцеговина) и "Костолач Б" и "Никола Тесла Б" (Сърбия), в този ред.

Страните от ЕС като Германия и Полша също са сред най-замърсяващите въздуха с азотни окиси.

В първите 10 няма българска ТЕЦ.

Източник: EMBER

 3e-news.net