В Парламента явно вече подготвят процедура по актуализиране състава на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), нарочно забавена от мнозинството в 44-то Народно събрание с около година.

Ще напомня малко факти, за които съм писал и преди, но не е лошо да се знаят и от новопостъпилите депутати. През последните години - както в много други области - и за КЕВР гледахме наредени мачове, квотно разпределение на постовете между партиите на принципа "ти на мене, аз на тебе", монопол на Парламента по отношение на номинациите и т.н. През юни 2020 г. беше прокарано нарочно изменение на Закона за енергетиката, за да бъде нагоден към конкретно замислено назначение на нов председател на институцията в рамките на подхода "даване път на младите" - то обаче някакси пропадна след като човекът заявил пред властимащите, че ще отстоява нейната независимост. Резултатът - кандидатът набързичко е уведомен, че си е оттеглил кандидатурата, и въпросът с новия председател беше приключен. А даването на път на младите продължи през юли същата година, когато от ГЕРБ официално издигнаха за комисар кандидат, понавлязъл в осмото си десетилетие, при това за петгодишен мандат.

За разлика от предишните състави на Парламента обаче, сега темата за назначенията в КЕВР се появи почти веднага след като 47-мо Народно събрание започна работа. Поводът беше приемането на противозаконното и противоконституционно решение за мораториум върху цените на тока, парното и услугите във водния сектор от 16 декември 2021, за което вече изразих писмено позицията си. Решението не съдържа директна препратка към КЕВР, но на практика безочливо посяга на правомощията й. И това стана пред погледа на доста юристи, вкл. и конституционалисти, които не обелиха и дума от трибуната, докато Парламентът пращаше върховенството на закона в небитието. В тази връзка аз лично направо се умилих от последващото медийно признание на г-жа Ива Митева, че не подкрепяла мораториума.

Реално, изненади нямаше - заявките какъв ще е подходът към енергийния регулатор бяха направени от депутати конкретно по повод на това решение около приемането му. Ето най-ярките изстъпления.

"КЕВР е нелегитимна" ..." ние сме против вземането на решение от независими органи с изтекъл мандат ..." обяви на 16 декември 2021 в кулоарите на Парламента депутатът Андрей Гюров. "Ние заявихме нашите намерения да намерим онези резерви в системата .... които да позволят увеличението за битовите потребители да бъде отложено ...", продължи той. Какви резерви ще търси точно Парламентът и въз основа на какви свои компетенции и познания не се разбра, но чрез мораториума ефектът тогава беше блокиране на работата на КЕВР - която, между другото, си е и съвсем легитимна, и не е с изтекъл мандат.

За да станат намеренията обаче абсолютно ясни, атаката спрямо КЕВР продължи на следващия ден с още по-откровени изказвания - напр. по БНТ от депутата Константин Бачийски. Цените на тока и парното трябвало да се определят от нов състав на Комисията, тъй като мандатът на настоящите членове бил изтекъл, а и много от тях не се ползвали с доверието на управляващата коалиция. Какво точно е провинението на действащите членове, та са загубили това доверие, не стана ясно. Ами ако има промени в управляващата коалиция, ще се прави ли ново проучване за доверието й в КЕВР? И после депутатите комисари ли ще сменят или ще плеснат на масата някой друг мораториум?

А междувременно, за да стане циркът пълен, от ГЕРБ си врътнаха на 180 градуса позицията по инициираното само преди три седмици именно от партията решение. От партията вече не харесват мораториума, та дори щели да подкрепят и отмяната му. Но унижението за КЕВР, която беше принудена дори да спре работата си в резултат на обявеното за "глупаво" от топ експерт на ГЕРБ решение, остана.

Всъщност, игрите по отношение на КЕВР в Парламента най-после трябва да спрат

Изменението на закона, с което Парламентът беше оправомощен да избира членовете на Комисията, беше правилно - но злоупотребата с това определено не е. В процедурен план, за да се поохладят амбициите за газенето на КЕВР, са необходими поне няколко стъпки.

На първо място не само депутати и парламентарни групи, но и представители на бизнеса, НПО и др. трябва да имат право да номинират кандидати за комисари - разбира се, при предварително ясни и оповестени критерии. Тази възможност следва да съществува, независимо от кого и как ще се ползва. Така партийният натиск върху Комисията чрез схемата "да си поговорим с нашия другар в КЕВР" може да бъде ограничен.

На второ място, привикването на КЕВР в Парламента за обяснения по конкретни решения на институцията преди или след вземането им трябва изрично да се забрани. Нищо не пречи депутатите да участват пряко в законоустановената публична процедура на обсъждания, организирана от КЕВР по повод решенията й. И ако смятат, че имат капацитет, да задават въпроси или да дават конкретни мнения и предложения, а не да говорят общи приказки пред медиите от депутатския амвон. А онези от тях, които не са съгласни със съответното решение, да го обжалват в съда. Като цяло, извън предвидената от закона регулярна отчетност за дейността на институцията, комуникацията между КЕВР и Парламента трябва да бъде свързана единствено с концептуални въпроси на енергийната политика и евентуално изменение на законодателството. И толкова! А в КЕВР сериозно да помислят за фигурата на официален говорител, който публично да представя в резюме взетите решения и друга оперативна информация за институцията, но това да става в нейната сграда.

Независимостта на КЕВР, а и въобще на регулаторните институции, не е абстрактно хрумване и трябва да се отстоява и развива непрекъснато, вкл. и финансово. Депутатски действия и изказвания като посочените по-горе, а напоследък и такива от изпълнителната власт, само създават основателни съмнения, че политическите намерения са по-скоро за обяздване на регулатора. А тези, които обявиха КЕВР за нелегитимна и блокираха работата й, да вземат да се извинят официално и на комисарите, и на нейната администрация.

Разбира се, съзнавам, че подобни извинения няма да бъдат дадени. Е, надявам се поне, че новото мнозинство няма да назначи за председател или за комисар в енергийния регулатор например някой тройкаджия - аграрен икономист. ГЕРБ по едно време като че ли натресе една личност с точно такава квалификация на особено подходящото за нея място като член на Съвета за електронни медии. И като си спомня, че България е на 111-то място по свобода на словото, предполагам, че за партията на г-н Борисов това решение е било повече от удачно. А при някои други регулатори май още важи тук-там подходът "роднина-милиционер; роднина - милиционер". Същевременно, противно на всякаква логика, но с цел допълнително бетониране на влиянието на правилните комисари дори и срокът на мандатите се увеличи скоропостижно малко преди ГЕРБ да загуби властта.

На фона на тези и други реални примери е важно Парламентът да предприеме бързи стъпки за изкореняване на всякакви проявни форми на наложената в това отношение политическа корупция.

А и конкретно в енергийния сектор повече място за подобни злоупотреби с власт няма - достатъчно беше натворено и от липсата на визия, и от грубиянско нормотворчество, и от странни назначения. Да не забравяме и огромните неотчетени многомилиардни харчове, една поизчезнала пътна карта и т.н. Интересното е, че проверките в това отношение, иглежда, продължават да са табу за компетентните институции, които все още не са показали на обществото никакви резултати?!

И пожелавам на комисарите и администрацията да се борят активно за незавсимостта си - за разлика от доста депутати, законът и принципите на регулирането определено са на тяхна страна. А, между другото, като гледам последните медийни изяви, явно няма да е лошо, ако и изпълнителната власт си попрегледа правомощията спрямо КЕВР.