Във времена на военни конфликти, икономическа нестабилност, политически напрежения и културни различия, взаимоотношенията и свързаността между нациите са изключително важни. За България установяването на устойчиви отношения с нейните съседи Гърция и Румъния е ключово за създаване на стабилност в региона. Трите държави имат богата история и култура, споделяйки общи корени и традиции. През годините обаче политическите и икономическите различия са довели до разделения и огромна пропаст между тези нации.

Участвай в най-голямата дискусия за зеления преход в Централна и Източна Европа - Green Transition Forum 4.0, София 26-28 юни 2024 г. >>

Икономическото сътрудничество между България, Гърция и Румъния има потенциал да подобри развитието на региона чрез създаването на търговски връзки, общи инфраструктурни проекти и инвестиции. Всичко това може да допринесе за създаването на работни места и да помогне на трите страни по пътя към зелената трансформация и постигане на целите им за въглеродна неутралност.

Съвместни проекти в Югоизточна Европа

През януари тази година енергийните министри на България, Гърция и Румъния подписаха в Атина меморандум за развитие на серия от инициативи, които ще помогнат за развитието на региона. Трите страни се ангажираха да си сътрудничат в подготовката на съвместни трансгранични проекти в областта на офшорната вятърна енергия, водород от възобновяеми енергийни източници и инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства.

България, Гърция и Румъния планират обща инициатива за проучване и развитие на устойчиво използване на офшорния вятърен потенциал в Черно и Егейско море.

Научи за предизвикателствата и възможностите от зеления преход - Green Transition Forum 4.0 >>

Трите страни също така обявиха плановете си да кандидатстват съвместно за трансграничен статут на ВЕИ в рамките на текущата покана по Механизма за свързване на Европа. Обмисля се и създаването на регионален клъстер за водород от възобновяеми енергийни източници с участието на правителствата, операторите на преносни системи и индустрията. Той ще разработи трансгранични проекти за стимулиране на ВЕИ, включително вятърна и слънчева енергия, интегрирането ѝ в система за производство на нискоемисионен и възобновяем водород за енергийния, индустриалния и транспортния сектор.

Декларацията предвижда и разработването на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства.

Предизвикателства

Въпреки потенциала за сътрудничество и развитие, осъществяването на съвместни проекти между България, Гърция и Румъния се сблъсква с някои предизвикателства, които могат да забавят реализацията им. Нестабилната политическа обстановка в България и недостатъчните финансови ресурси и ограничените бюджети на трите страни са част от тях. Дълготрайните административни процедури и бюрократичните пречки също могат да затруднят стартирането и изпълнението на съвместни проекти.

Преодоляването на тези предизвикателства изисква сериозен ангажимент и тясно сътрудничество, както и ефективно управление и координация. Това може да бъде постигнато единствено чрез добро структуриране на процесите, изграждане на доверие и насърчаване на открит диалог между трите страни.


Срещата на върха "Green Transition Forum 4.0: Новите перспективи пред Централна и Източна Европа (ЦИЕ)" ще се проведе от 26 до 28 юни. От конферентните сцени в Sofia Event Center ще говорят представители на над 18 държави, като общо над 2500 участници, от които над 750 топ мениджъри, ще проведат ключовия разговор за утрешния свят.

Бъди част от разговора за по-зелено бъдеще >>

Събитието е организирано от Dir.bg и 3Е-news в партньорство с ACT Commodities, ПроКредит Банк, Visa, European Investment Bank, Електрохолд, Артекс Инженеринг АД, ОББ, Енергео, Аурубис България, АЕЦ Козлодуй, Българска Фондова Борса, УниКредит Булбанк, МЕТ Енерджи Трейдинг България, Дънди Прешъс Металс, Фонд ФЛАГ, Българска банка за развитие, ICGB, The Oil and Gas Employers" Federation, Главболгарстрой, Електроенергиен Системен Оператор, Булгартрансгаз, Фонд на фондовете, Български Енергиен Холдинг ЕАД.

Green Transition 2024 се осъществява с медийната подкрепа на БНТ, БТА, БНР, bTV Media Group, Дарик Радио, Darik Business Review, Euroactive, Economic.bg, ESGnews.bg и The Recursive.

Визия: Dir.bg